שיא במספר המשרות הפנויות: 130 א’ משרות מחכות לאיוש

עולם המסעדנות מנסה להתאושש אך כ-10 אלפים משרות בתחום המלצרות עדיין לא מאויישות • כך עולה מאומדני משרות פנויות לחודש אפריל 2021 שמפרסמת הלמ”ס, המציינת כי מעל 130 אלף משרות פנויות נרשמו באפריל • זהו המספר הגבוה ביותר מאז 2009

אבטלה | אילוסטרציה: Silatip, שאטרסטוק

מספר המשרות הפנויות פברואר-אפריל 2021 עומד על שיא של כל הזמנים: בסך אוכלוסיית הסקר שביצעה הלמ”ס, מספר המשרות הפנויות עמד על כ-130.3 אלף משרות באפריל, זהו האומדן הגבוה ביותר שנצפה מאז תחילת הסקר בשנת 2009. 

שיעור המשרות הפנויות לחודש אפריל הוא 4.86% לעומת שיעור של 4.63% בחודש מרץ 2021.

250

שיעור המשרות הפנויות בענפי האירוח והאוכל (מלונות ומסעדות) הגיע לערך גבוה וחריג ועומד על כ-18.6%, המשמעות היא שעל כל 100 מועסקים בענפים אלו ישנם יותר מ-18 משרות שמחכות לאיוש.

בהשוואה של דיווח מספר המועסקים בחודש אפריל לעומת חודש מרץ ניכרת עלייה בתעסוקה במקביל לעלייה בביקוש לעובדים. העלייה החדה ביותר נמצאה בענפי האירוח והאוכל שבהם מספר המועסקים עלה באופן חד מ-97.5 אלף ל-132.6 אלף מועסקים.

בחלוקה לפי מחוז ניתן לראות שבכל המחוזות מספר המשרות הפנויות חזר לרמתו טרום המשבר.  במחוז תל אביב מספר המשרות הפנויות גבוה משמעותית מרמתו טרום המשבר ועומד על 33.9 אלף משרות פנויות.

סקר משרות פנויות הוא מקור המידע העיקרי על מספר המשרות הפנויות בישראל, והוא נערך באופן שוטף על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 2009. האומדנים החודשיים של מספר המשרות הפנויות ואחוז המשרות הפנויות מופקים החל מאפריל 2017 לפי מודל סטטיסטי, ולכן לא ניתן לבצע השוואות לנתונים בפרסומים הקודמים. המודל הסטטיסטי נבנה במטרה לנכות טעויות דגימה הנובעות מהמבנה המיוחד של הסקר. עקב אופיו המיוחד של חודש אפריל 2021 שהתאפיין בפתיחה רחבה של המשק, חושבו אומדני הסקר ללא שימוש במודל. בנוסף על כך, בחודש זה לא ניתן היה לחשב נתונים מנוכי עונתיות ונתוני מגמה. ההשוואה של אומדני חודש אפריל 2021 מתבצעת לעומת ממוצע שנתי של שנת 2020 ושנת 2019.

Inner article

טבלת התפתחות מועסקים לאורך זמן

ענףממוצע 2019ינואר 2021מרץ 2021אפריל 2021
סך הכל2,747,0692,280,9582,434,5992,550,786
בינוי162,456152,771137,231169,534
כרייה וחציבה, תעשייה, אספקת חשמל, גז, מים ועוד352,292344,565370,888353,981
שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים ועוד429,009363,898384,370390,023
אמנות, בידור ופנאי ושירותים אחרים156,46497,402108,943126,111
מסחר425,951311,357375,934383,215
שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות125,059105,733114,395111,901
מידע ותקשורת186,960196,951194,098206,258
אירוח ואוכל216,88465,52997,505132,624
חינוך157,697136,530140,537155,039
בריאות, רווחה וסעד408,143416,299421,608432,608
פיננסיים וביטוח101,44689,92389,09089,492

מספר המשרות הפנויות (הידועות) המבוקשות ביותר – ממוצע חודשי, פברואר-אפריל 2021

משלח ידמספר ממוצע של משרות פנויותשינוי באחוזים לעומת אומדן ינואר- מרץ 2021
עובדי מכירות (כולל: סוכני מכירות, נציגי מכירות, עוזרי מכירות בחנויות ומוכרים בדוכנים ובשווקים)10,60133%
מלצרים ומוזגים9,92476%
מהנדסים (מהנדסי מחשבים, חשמל, תעשייה וניהול ומכונות וכד’)11,1428%
מזה: מפתחי תכנה8,1459%
עובדי מטבח וניקיון במוסדות ובמשקי בית4,66162%
נציגי מכירות טלפוניים2,8242%
מטפלים סיעודיים במוסדות ובמשקי בית3,8408%
רצפים, סתתים, טייחים, מסגרים, עובדי שלד בתחום הבנייה1,897-15%
בוני בתים, בנאים ומניחי בטון1,83142%
נהגים (במשאיות ובאוטובוסים)3,29225%
מאבטחים2,46532%
הנדסאים וטכנאים3,1324%
מזה: טכנאי רשתות ומערכות מחשבים463-5%
טבחים3,69270%
פקידים1,70626%

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה