שיבושי ענף הבינוי יצמצמו היצע הדירות

כלכלני לאומי מעריכים: ייתכן שהירידה במכירת דירת עקב משבר הקורונה תוביל להאטה בקצב התפתחות המחירים בטווח הקצר, אולם בטווח הבינוני-ארוך תיתכן האצה בקצב עליית המחירים, לאור ההתפתחויות בצד ההיצע • מעריכים עוד, כי צפוי צמצום בהיצע הדירות למגורים בתקופה הקרובה, לנוכח השיבושים הנגרמים לפעילות ענף הבינוי

בניה | ארכיון 'ביזנעס'

נתוני הלמ”ס מלמדים על ירידה בהיקף התחלות הבנייה ברביע הראשון של 2020 בהשוואה לרביע הרביעי של 2019. עם זאת, היקף התחלות הבנייה עשוי להתברר בהמשך כגבוה יותר, לאור הנטייה של הנתונים להתעדכן כלפי מעלה. פעילות הבנייה למגורים ברביע הראשון של השנה היתה מתונה יחסית לרביעים קודמים, על אף שרביע זה הושפע באופן מתון בלבד ממשבר הקורונה. ההשפעה המשמעותית של משבר הקורונה על ענף הבנייה למגורים, צפויה לבוא לידי ביטוי בעיקר בנתוני הרביע השני של השנה, ולהשתקף בירידה בכל מדדי הפעילות (התחלות וגמר), הן בפעילות ב”שוק החופשי” (סך הפעילות בשוק הנדל”ן למגורים ללא “מחיר למשתכן”) והן במסגרת התכנית “מחיר למשתכן”. לפיכך ניתן להעריך כי ייתכן שהירידה במכירת דירות עקב משבר הקורונה תוביל להאטה בהתפתחות המחירים בטווח הקצר, אולם בטווח הבינוני-ארוך תיתכן האצה בקצב עליית המחירים, לאור ההתפתחויות בצד ההיצע”.

נציין, בהקשר זה, כי בתחילת הסגר, באמצע מרץ, ענף הבנייה הוגדר כענף משק חיוני והפעילות בו נמשכה כמעט כרגיל. אולם, בסוף מרץ הוחלט למנוע כניסה של פועלים זרים, דבר שיצר שיבוש משמעותי מאוד בפעילות הענף, ורק בשבועות האחרונים הענף התחיל להתאושש, עם אישור הכניסה לעובדים זרים (בעיקר תושבי השטחים) מסוף מאי. לאורך התקופה, סקרי הפעילות הצביעו על מגבלה חמורה של מחסור בעובדים בענף הבינוי. שיעור העובדים הפעילים בענף הבינוי ביחס למצב ערב משבר הקורונה נותר סביב 55% עד כמעט סוף חודש אפריל. לאחר מכן, שיעור זה החל לעלות בהדרגה, עד רמה של כ-87% בגל האחרון של סקר הלמ”ס מאמצע יוני. לאור העובדה שרמת הפעילות בענף הייתה נמוכה מאוד בחלקו הגדול של הרביע השני, נראה כי נתוני הפעילות ברביע זה יצביעו על ירידה משמעותית בפעילות. ברביעים שלאחר מכן, צפויה התאוששות בפעילות, שתבוא לידי ביטוי יותר במסגרת “מחיר למשתכן” ופחות ב”שוק החופשי”. זאת, כיוון שהפעילות במסגרת “מחיר למשתכן” מתאפיינת בוודאות גדולה יותר בעת הנוכחית, עם ביטחון רב יותר ליזמים.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

להערכתנו, צפוי צמצום בהיצע הדירות למגורים בתקופה הקרובה, לנוכח השיבושים הנגרמים לפעילות ענף הבינוי (ועדות בינוי, פעילות עיריות, פעילות משרדי תכנון שונים וגם מחסור אפשרי בפועלים ובחומרים). במבט לטווח ארוך יותר, רוכשי דירות רבים, שמצויים כעת בעמדת המתנה ונמנעים מביצוע עסקאות, צפויים לחזור לשוק (כתלות בקצב החזרה לשגרה), ומנגד, קצב הגידול בהיצע הנכנס צפוי להישאר איטי יחסית, לאור קצב התחלות הבנייה הנמוך והתארכות משך הבנייה. כמו כן, אנו צופים חזרה של משקיעים לשוק הדיור עקב ההשפעה השלילית של משבר הקורונה על אפיקי השקעה חלופיים. לאור האמור, ייתכן שהירידה במכירות עקב משבר הקורונה תוביל להאטה בהתפתחות המחירים בטווח הקצר, אולם בטווח הבינוני-ארוך תיתכן האצה בקצב עליית המחירים, לאור ההתפתחויות בצד ההיצע.

Inner article

ויש להתייחס גם למצב התעסוקה במשק, ובמיוחד בעסקים הקטנים, כפי שעולה מסקר הלמ”ס האחרון למצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה. ניתן לראות כי ככל שמדובר בעסק קטן יותר, כך שיעור העובדים בחל”ת גבוה יותר. דהיינו, קצב ההתאוששות בפעילות של העסקים הקטנים והבינוניים, גם לאחר פתיחת המשק לפעילות, מתון בהשוואה לעסקים הגדולים, והוא עשוי להישאר מתון גם בחודשים הקרובים, דבר שעלול להכביד על היציאה של המשק מההאטה הכלכלית הנוכחית. נסיבות אלו מדגישות עוד יותר את הצורך במדיניות כלכלית שתתמוך באופן נוח ונגיש בעסקים קטנים ובינוניים, להם תרומה חשובה לצמיחה ולתעסוקה בישראל.

הסקירה נכתבה ע”י ד”ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, יחד עם הכלכלן יניב בר 

כתיבת תגובה