שילוב בעלי מוגבלויות | נחשף: הערים החרדיות במוקד הביקורת

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מפרסמת נתונים אודות ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות בגופים ציבוריים גדולים | 61% מהגופים הציבוריים ומהרשויות המקומיות עומדים ביעד להעסקת אנשים עם מוגבלות | בין הגופים הציבוריים שעמדו ביעד העסקת אנשים עם מוגבלות, ברמה נמוכה מופיעה החברה לפיתוח בית”ר עילית, ובין הרשויות המקומיות שעמדו ביעד העסקת אנשים עם מוגבלות, ברמה נמוכה מופיעה עיריית בני ברק

נגישות | צילום אילוסטרציה: cunaplus, שאטרסטוק

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים מפרסמת נתונים חדשים ומעודכנים אודות ייצוג ההולם של אנשים עם מוגבלות בגופים ציבוריים גדולים בשנת 2020. וזאת לאור הקביעה של החוק לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע כי גופים ציבוריים המעסיקים 100 עובדים לפחות, מחויבים לפעול להעסקה של לפחות 5% אנשים עם מוגבלות משמעותית כהגדרתה בחוק. החוק נועד לסייע בקידום העסקה של אנשים עם מוגבלות אשר נתקלים לא אחת בחסמים ובקושי להשתלב בשוק העבודה, ולפתוח עבורם את דלתות המעסיקים הגדולים.

מהנתונים עולה כי מבין 312 גופים ציבוריים גדולים 61% (189 גופים ציבוריים) עומדים ביעד ההעסקה של 5%, 26% (82 גופים ציבוריים) עומדים ברמה בינונית  (5%-3.5%), 12% (39 גופים) עומדים ברמה נמוכה (3.5%-2%), ו1% (2 גופים ציבוריים) אינם עומדים ביעד כלל. בין הגופים הציבוריים שעמדו ביעד העסקת אנשים עם מוגבלות, ברמה נמוכה: בנק ישראל, מוזיאון תל אביב לאומנות, מפעל הפיס, החברה לפיתוח בית”ר עילית, החברה לחינוך תרבות ופנאי בחבל מודיעין והרשות ניירות ערך.

250/200 סייד בר + קובייה

הנתונים מעידים על כך כי על אף משבר הקורונה אשר השפיע בצורה משמעותית על שוק התעסוקה, שיעורי העמידה בייצוג ההולם נשמרו ואף  ניתן לראות שיפור בנתונים כאשר פחות גופים נמצאים ברמת אי עמידה או ברמה נמוכה. כמו כן, מניתוח הנתונים עולה כי גם השנה נשמר המאזן החיובי כאשר 35 גופים ציבוריים עלו ברמת העמידה ביעד לעומת 31 גופים ציבוריים שירדו ברמת העמידה. זאת בהמשך לשנה שעברה, בה  40 גופים ציבוריים עלו ברמת העמידה ביעד לעומת 27 גופים שירדו ברמת העמידה.

רשויות מקומיות

בקרב הרשויות המקומיות, המהוות כ-72% מרשימת הגופים הציבוריים הגדולים (224 רשויות מתוך 312), נמצא כי 61% עומדות ביעד הייצוג ההולם, 28% עומדות ברמה בינונית, 10.5% עומדות ברמה נמוכה ו- 0.5% לא עומדות ביעד. כמו כן, בקרב מועצות אזוריות רק 49% מהמועצות עומדות ביעד הייצוג ברמה של עמידה מלאה, ובקרב מועצות מקומיות רק 55% מהמועצות המקומיות כעומדות ביעד באופן מלא, זאת על אף עלייה של  2% (4 גופים) ביחס לשנה שעברה.

Inner article

בין הרשויות המקומיות שעמדו ביעד העסקת אנשים עם מוגבלות, ברמה נמוכה: שהם, קרית ארבע, כפר ורדים, עיריית בני ברק, תל שבע, מועצה אזורית עמק הירדן, מועצה אזורית חוף השרון. מועצה דתית מטה בנימין ומועצה דתית קדומים אינם עומדים כלל ביעד ההעסקה המינימלי של אנשים עם מוגבלות זו שנה רביעית ברציפות .

אכיפה ופיקוח

על פי החוק, מעסיקים נדרשים לבצע שורה של פעולות לקידום הייצוג ההולם בקרב עובדיהם וביניהם מינוי ממונה תעסוקה שיהיה אמון על הנושא. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מקנה לנציבות סמכויות פיקוח ואכיפה,  ומכוחן פועלת הנציבות כלפי הגופים שלא עמדו בחובותיהם על-פי החוק.  בשנה החולפת הוציאה הנציבות מכתבי התראה ל-67 גופים שלא עמדו ביעד הייצוג ההולם ובנוסף לא מילאו את חובותיהם למנות ממונה תעסוקה ולהכין תכנית שנתית לקידום העסקתם של אנשים עם מוגבלות. רוב הגופים, להם הוצאו מכתבי התראה, מילאו את חובותיהם, ואילו ל-24 גופים שלא מילאו את ההנחיות במכתב ההתראה הוצא צו. בהמשך לפעולות האכיפה, כל הגופים הציבוריים שלא עמדו ביעד הייצוג ההולם הכינו תכנית שנתית ומינו ממונה תעסוקה.

דינה דומיניץ, מ”מ נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אמרה עם פרסום הנתונים: “הנתונים המתפרסמים אודות נתוני הייצוג ההולם מעידים על כך כי גם בשנת הקורונה הקשה, אשר פגעה בכלל המועסקים במשק ובאנשים עם מוגבלות בפרט, גופים ציבוריים רבים הצליחו לשמור על שיעורי הייצוג ההולם וכ–35 גופים אף הצליחו להשתפר. עם זאת, הנתונים מעידים כי קיים עוד מקום לשיפור רב ולפעילות מוגברת מצד הגופים הציבוריים לקידום ההעסקה של עובדים חדשים ולשמירה על עובדים קיימים. הנציבות תמשיך לפעול כדי לאכוף את החוק בכל הקשור לייצוג ההולם ולמגר תופעות של הפליה ופערים בין אנשים עם מוגבלות לכלל האוכלוסייה, באמצעות כל הכלים שברשותה.”

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה