שימו לב: מענקי סיוע חדשים ופריסת תשלומים לרשות המסים

מענקי סיוע לעצמאים ובעלי שליטה ומענק הוצאות לעסק קטן החל מתקופת הזכאות ינואר פברואר 2021 • סיוע לעסקים שנפגעו כתוצאה ממגפת הקורונה: הסדר מיוחד לפריסת תשלומים

עסקים קטנים | צילום: pixabay

בסוף השבוע הבא תפתח האפשרות להגשת בקשות לקבלת מענקי הסיוע עקב נגיף הקורונה לעצמאים ובעלי שליטה, לתקופת הזכאות לחודשים ינואר פברואר 2021. לקראת פתיחת המערכת נעשו מספר שינויים בתהליך ההגשה ובפרטי המידע שיוצגו באזור האישי למבקשי המענקים. 

הסדרי פריסת תשלומים

במקביל, לאור תקופת המשבר המתארכת בשל מגפת הקורונה, ובהמשך למהלכים שנקטה רשות המסים במטרה לסייע לציבור העוסקים בהתמודדות עם הקשיים החריגים שנוצרו בעקבותיה, הוחלט להקל על עריכת הסדרי פריסת תשלומים עבור דוחות מע”מ התקופתיים כמפורט להלן:

870/135 ליינר ארטקל

יאושרו הסדרי פריסת תשלומים בהתייחס לדיווחים דו חודשיים למע”מ לתקופות 1-2/2021, 3-4/2021, 5-6/2021, וזאת לגבי עוסקים, אשר מחזור עסקאותיהם בתקופה מרץ-דצמבר 2020 ירד בשיעור העולה על 25% לעומת מחזור עסקאותיהם לתקופה המקבילה אשתקד (מרץ-דצמבר 2019).

תשלום המס הנובע מכל דוח תקופתי כאמור יהא ניתן לפריסה לתשלומים חודשיים רצופים, ובלבד שהתשלום האחרון במסגרת הסדר הפריסה יחול לא יאוחר מיום 31.12.2021. הסדר פריסה כאמור יאושר ויבוצע באופן מזורז.

לדוגמה, הסדר פריסה שיאושר לגבי דוח לתקופה 1-2/2021 יכלול 10 תשלומים לכל היותר. ככל שהסדר הפריסה יחול לגבי הדוחות התקופתיים 3-4/2021, 5-6/2021 – מספר התשלומים יפחת בהתאמה, אך לא יאוחר מיום 31.12.2021.

יצוין, כי לגבי עוסקים המדווחים דיווחים דו חודשיים ואינם עונים על הקריטריון של ירידה במחזור העסקאות, וכן עוסקים המדווחים דיווחים חד חודשיים, יפעלו המשרדים האזוריים ברגישות ובהתאם לנתונים העסקיים.

מומלץ עבורך

5 תגובות ל: "שימו לב: מענקי סיוע חדשים ופריסת תשלומים לרשות המסים"

  1. צריך להיות רואה חשבון כדי להבין מה שמבקשים מאיתנו…

  2. למה לא מטילים את כל זה לרואה חשבון של כל אחד ואחד ךעשות ולהגיש את מה שצריך להגיש? למה? כי קל יהיה אחר כך לבוא אלינו בתענות מאשר לרואי חשבון

  3. מה לא ברור? אשמח לדעת כדי לשפר

  4. ומי שהוא עסק פטור מע’מ יש שינוי בבקשה לזכאות?

  5. לא ברור מה צריך לעשות, יש יותר מידי פרטים.
    ומקשים את החיים של העצמאי.
    אני מבינה שמנסים ליעל את המצב, אבל זה רק מכניס לאמוק רציני. אני עוסק פטור משנת 2015 מה אני צריכה לעשות כדי לקבל את המענק?

כתיבת תגובה