שינוי במחירי שוק הדירות: מדד הדיור עלה ב-0.9%

וזה עוד לא הכל: מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, דצמבר 2020 – ינואר 2021, לעומת דצמבר 2019 – ינואר 2020, נמצא כי מחירי הדירות החדשות עלו ב-3.3% • בחודשים דצמבר 2020 – ינואר 2021, לעומת נובמבר 2020 – דצמבר 2020 נמצאו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (0.3%), צפון (1.6%), חיפה (1.1%), מרכז (0.3%), תל אביב (1.3%) ודרום (0.8%). 

דירות בבניה | צילום: ליאור מזרחי, פלאש 90

 

 

250/200 סייד בר + קובייה

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר 2020 – ינואר 2021, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים נובמבר 2020 – דצמבר 2020, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.9 אחוז. כך דיווחה הלמ"ס.

מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, קרי דצמבר 2020 – ינואר 2021, לעומת דצמבר 2019 – ינואר 2020, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-4.3%. תרשים 2 מציג את אחוז השינוי השנתי במדד מחירי הדירות בעשור האחרון. מהתרשים ניתן לראות התמתנות בקצב עליית המחירים ביחס לתחילת העשור עד כדי ירידות מחירים בשלושת הרבעונים האחרונים של שנת 2018. התקופה האחרונה (החל מהרבעון הראשון של שנת 2019) מתאפיינת בעליית מחירים שנתית מתונה של עד 5 אחוזים.

בחודשים דצמבר 2020 – ינואר 2021, לעומת נובמבר 2020 – דצמבר 2020 נמצאו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (0.3%), צפון (1.6%), חיפה (1.1%), מרכז (0.3%), תל אביב (1.3%) ודרום (0.8%). 

מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, דצמבר 2020 – ינואר 2021, לעומת דצמבר 2019 – ינואר 2020, נמצא כי עליית מחירים בולטת נרשמה במחוזות הבאים: צפון (6.0%) ותל-אביב (5.2%). ביתר המחוזות נרשמו עליות בשיעור מתון יותר.

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר 2020 – ינואר 2021 לעומת נובמבר 2020 – דצמבר 2020, נמצא כי מחירי הדירות החדשות עלו ב-1.2%. שיעור העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית (מחיר למשתכן) והשתתפו בחישוב מדד מחירי הדירות החדשות מהווה 30.6% בהשוואה ל-31.5% בתקופה הקודמת (נובמבר 2020 – דצמבר 2020). יצוין כי לרוב שיעור העסקאות בתמיכה ממשלתית מתואם באופן שלילי עם מדד מחירי דירות חדשות.  

מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, דצמבר 2020 – ינואר 2021, לעומת דצמבר 2019 – ינואר 2020, נמצא כי מחירי הדירות החדשות עלו ב-3.3%.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה