שכחתם לדווח למס הכנסה על 2018? קבלו הארכה מקוונת

מנהל רשות המסים החליט לדחות את המועד האחרון לדיווח ותשלום המס התקופתי למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, עד ליום שני 21 בינואר 2019 • הדיווח המאוחר מתאפשר רק באמצעים המקוונים של הרשות

משרדי מס הכנסה בפתח תקוה | צילום: דודי לדרמן

לבקשת הלשכות המקצועיות, לשכת רואי חשבון ולשכת יועצי המס, החליט מנהל רשות המסים, מר ערן יעקב, לדחות את המועד האחרון לדיווח ותשלום המס התקופתי, באמצעים המקוונים בלבד (מחשב שע"מ או אינטרנט), למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, עד ליום שני 21 בינואר 2019.

'ביזנעס' מתרחב בניו-מדיה: מהיום, כל העדכונים – גם בוואטסאפ!

Box

עוסקים ונישומים, אשר ידווחו וישלמו את המס באמצעים המקוונים, לאחר תאריך 21 בינואר 2019, יתווספו על קרן המס, בהתאם לקבוע בחוק, הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות החל מתאריך 15 בינואר 2019.

מנכים, אשר ידווחו וישלמו את המס באמצעים המקוונים, לאחר תאריך 21 בינואר 2019, יתווספו על קרן המס, בהתאם לקבוע בחוק, הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות החל מתאריך 16 בינואר 2019.

Inner – Nadlan

כתיבת תגובה