שכר עובדי ההייטק: 13,000 נטו בפחות מעשור

רק מעטים מלומדי מקצועות ההייטק שבחרו במקצוע אחר השתכרו יותר מחבריהם שעבדו בענף • יותר ממחצית (53.8%) מאלה שלמדו מקצועות הייטק בתשע"א, הרוויחו יותר מ-13,000 ש"ח נטו בממוצע – בתשע"ח

אישוש לעובדה שמקצועות ההייטק הם מהמכניסים ביותר. עולם ההייטק המתפתח ללא הרף משווע לעובדים עם ראש גדול וידע מקצועי נרחב. כתוצאה מכך, חלה בשנים האחרונות עלייה במספר הלומדים את מקצועות ההייטק. העלייה משקפת את המוטיבציה לעסוק בהייטק ולקבל שכר גבוה.

סקר השכלה גבוהה שנעשה בשנת תשע"ח ע"י הלמ"ס (ופורסם אך זה עתה) מאשש את הנתונים וקובע, כי רוב אלה שלמדו את מקצועות ההייטק אכן עבדו בהמשך בתחום, וקיבלו שכר גבוה יותר מאלה שלא למדו את התחום. לשם השוואה, רק מעטים מאלה שלמדו מקצועות הייטק ולא עבדו בהייטק קיבלו שכר גבוה יותר ממקביליהם שהוכשרו ועבדו בתחום.

הסקר מצא עוד, כי הקשר בין התעסוקה ללימודים בקרב אלה שלמדו מקצועות הייטק היה חזק יחסית. מעטים מאלה שלא למדו מקצועות הייטק היו מועסקים בהייטק, והרוויחו משמעותית יותר מחבריהם שלא למדו ולא עבדו בהייטק, וכמובן אלה שלא למדו והועסקו בתחום – השתכרו פחות מאלה שלמדו ועבדו בהייטק.

אם נתרגם את הנתונים לכסף, נראה כי יותר ממחצית (53.8%) מאלה שלמדו מקצועות הייטק (בתשע"א) הרוויחו יותר מ-13,000 ש"ח (נטו) בממוצע לחודש (בעת ביצוע הסקר בתשע"ח), לעומת 12% מאלה שלמדו מקצועות אחרים.

נתון נוסף חושף, כי 57.7% מהגברים שלמדו מקצועות היי-טק מרוויחים יותר מ-13,000 ש"ח (נטו) לעומת 41.3% בקרב נשים שלמדו מקצועות אלו.

כאשר נשאלו עובדים בהייטק מה הם למדו, התברר כי כמחצית מהמועסקים במשלח יד הייטק למדו הנדסה ואדריכלות (49.9%), כרבע (23.0%) למדו מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב, 9.8% למדו מדעי החברה ו-6.0% למדו עסקים וניהול.

הסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נעשה במימון ובשיתוף של הוועדה לתקצוב ותכנון (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג). הוא בוחן מגוון נושאים כגון שיפור המיומנויות כתוצאה מהלימודים, שביעות רצון מהלימודים, הקשר בין השכלה גבוהה לתעסוקה ומאפייני תעסוקה. הסקר נעשה בתשע"ח (2017/18) בקרב אלה שהחלו את לימודי התואר הראשון 7 שנים קודם (תשע"א, 2010/11).

ומה השיגו החרדים?

באופן כללי, אחוז החרדים העובדים במקצועות הייטק (4.1%) קרוב לאחוז החרדים המועסקים במקצועות אחרים (3.6%) וגבוה משיעורם בקרב מקצועות ה-STEM – שביאורם הרחב מופיע בתחתית הידיעה (0.9%) – אך נמוך באופן ניכר משיעורם בקרב כלל היהודים בגילאי 34-25.

לעומת זאת, לא אישר הסקר את הטענה המעדיפה לימוד הייטק דווקא באוניברסיטה. בסקר לא נמצא הבדל סטטיסטי מובהק בין אוניברסיטאות למכללות אקדמיות במידת הקשר בין לימודים לתעסוקה בקרב אלה שלמדו מקצועות הייטק ומועסקים בהייטק. כך למשל, אחוז המועסקים בהייטק בקרב אלה שלמדו מקצועות הייטק במכללות האקדמיות (73.3%) נמוך רק במעט מאחוז ההשתלבות של אלה שלמדו מקצועות הייטק באוניברסיטאות (77.5%).

 

 

אין הבדל סטטיסטי מובהק באחוז המועסקים בהייטק בין אלה שלמדו מדעי המחשב במכללות האקדמיות (84.0%) לאלה שלמדו מקצוע זה באוניברסיטאות (82.8%). לעומת זאת, יש הבדל משמעותי בין אלה שלמדו הנדסת חשמל במכללות אקדמיות (52.0%) לאלה שלמדו מקצוע זה באוניברסיטאות (79.8%).

גם כהשלמה לנתוני הלימודים מצא הסקר כי בקרב אלה שלמדו מקצועות STEM ומקצועות אחרים, לא נמצאו פערים בהכנסה הגבוהה בין אלה שלמדו באוניברסיטאות לאלה שלמדו במכללות האקדמיות.

אחוז הערבים המועסקים בהייטק שלמדו מקצועות אלה נמוך מאוד ועומד על 54.7% לעומת  אחוז היהודים (76.5%) הגבוה באופן ניכר.

עורכי הסקר אומרים כי למידת מקצוע הייטק מגבירה אומנם את הסיכויים לקבל הכנסה גבוהה, אבל אינה מספיקה. רק 10% מאלה שלמדו מקצועות הייטק אבל לא מועסקים בהייטק היו בעלי הכנסה גבוהה, לעומת 60% מאלה שלמדו מקצועות הייטק ומועסקים בהייטק. לעומתם, 37% מאלה שלא למדו מקצועות הייטק אבל מועסקים בהייטק היו בעלי הכנסה גבוהה.

הסקר שבדק את משלחי היד העיקרי של המועסקים בהייטק לאחר לימודיהם העלה כי מתוך כלל לומדי הייטק הם: מפתחי תוכנה (31.3%), מתכנתי יישומים (14.9%), מהנדסי אלקטרוניקה (8.2%) מנתחי מערכות (8.0%), מפתחי תוכנה ומנתחי יישומים לנמ"א (5.0%).

והאם לומדי מקצועות הייטק ימליצו לחבריהם על המקצוע שלמדו? מסתבר שכן, 85% מאלו שלמדו מקצועות אלו ימליצו לחבריהם ללמוד גם הם את המקצוע. רק 64% מאלה שלמדו מקצוע STEM ו-56% מאלה שלמדו מקצועות אחרים ימליצו לחבריהם לעשות כמוהם.

 

בקצה הסקר מפרסם הלמ"ס את פירושם של ההגדרות.

מקצועות היי-טק: מתמטיקה, מתמטיקה-מדעי המחשב, מתמטיקה-פיזיקה, סטטיסטיקה, מדעי המחשב, מערכות מידע, מערכות מידע ניהוליות, הנדסת מחשבים – מדעי המחשב, הנדסת מחשבים – חשמל, הנדסת חשמל, הנדסת מערכות מידע, הנדסת אלקטרוניקה, הנדסת מערכות תקשורת, הנדסת אלקטרואופטיקה.

מקצועות STEM (שאינם מקצועות היי-טק): מקצועות מדע וטכנולוגיה וכלולים בהם כלל המקצועות בתחומים האלה: המדעים הביולוגיים. המדעים הפיזיקליים. הנדסה ואדריכלות (למעט הנדסאות: חשמל, מחשבים ועוד ראו מקצועות היי טק לעיל). חקלאות.

מקצועות אחרים (מקצועות שאינם מדע וטכנולוגיה): מקצועות הכלולים בתחומי הלימוד : מדעי החברה, עסקים וניהול, מדעי הרוח, משפטים, רפואה ומדעי עזר רפואיים.

כתיבת תגובה