שלב נוסף בפתיחת התחרות: מס”ב

כשבנק ישראל, משרד האוצר, משרד המשפטים והרשות לתחרות חוברות יחדיו כדי לפתוח חסמים באחת מהמערכות הבנקאיות המוגנות והבלתי חדירות • ומהי המערכת החדשה שמס”ב צפויה להשיק בקרוב?

בנקים בישראל | צילום: מערכת ביזנעס. למצולמים אין קשר לכתבה

רשות התחרות מחייבת את הבנקים הגדולים השולטים במערכת מס”ב – מרכז סליקה בנקאי בע”מ, לתת גישה למערכת, לגופים נוספים העוסקים בהעברות כספים. המהלך מתחבר למאמץ הרב המושקע מטעם רשויות המדינה, הממשיכות לקדם את השימוש בכסף דיגיטלי, במטרה לצמצם למינימום את השימוש היומיומי במזומן.

במסגרת המאמץ, משלבים ידיים כלל הרשויות העוסקות בנושאים הפיננסים והכלכליים: בנק ישראל, משרד האוצר, משרד המשפטים והרשות לתחרות. ההוראה החדשה עוסקת בפטור חדש שניתן למס”ב, בו נקבעו תנאים חדשים שתפקידם, להבטיח את יכולתם של גופים חוץ-בנקאיים להשתתף במערכת מס”ב וליהנות מהשירותים שהיא מציעה בתנאים שווים לבנקים.

250/200 סייד בר + קובייה

בהסבר להחלטה נאמר, כי מס”ב היא תאגיד בבעלותם המשותפת של חמשת הבנקים הגדולים, ודרך מס”ב נסלקות כל עיסקאות העברת תשלומים בין הבנקים. עד לאחרונה, ההשתתפות במס”ב ניתנה אך ורק לגופים המחזיקים בחשבונות בבנק ישראל – כלומר, הבנקים. בשנים האחרונות חלו בתחום התשלומים שינויים משמעותיים, שנועדו לקדם את התחרות בתחום התשלומים והשירותים הפיננסיים ולאפשר הכנסת גופים נוספים.

בין שינויים שנעשו, ניתן למנות את הפרדת חברות כרטיסי אשראי ישראכרט ומקס מהבנקים שהחזיקו בהן וכן קידום רגולציה שתסדיר את פעילותם של נותני שירותי תשלום חוץ-בנקאיים נוספים.

אלא שכאן נתקלה המערכת בבעיה. מגופים חוץ-בנקאיים – חברות אשראי לדוגמה, נמנעה האפשרות לתת תחרות מול הבנקים. לטענת רשות התחרות, על מנת שגופים אלה יוכלו להתחרות בבנקים דרושה להם גישה למערכת מס”ב בתנאים שווים לתנאים שמקבלים חמשת הבנקים הגדולים.

מערכת חדשה תחרות מתוקנת

הסיפור היותר גדול הוא, המערכת החדשה שמס”ב צפויה להשיק בקרוב. מדובר במערכת תשלומים מידיים שתאפשר העברות כספים בין חשבונות בנק באופן מיידי, בלא צורך להמתין ליום העסקים הבא. הבשורה הגדולה של המערכת היא העברות ישירות מחשבון הבנק לצורך ביצוע עסקאות בבתי עסק. המשמעות: תחרות ראש בראש עם חברות האשראי כך שהלקוחות יוכלו לבחור האם לשלם בבתי עסק במערכת החדשה, בלי להזדקק למזומן או לכרטיס אשראי. ברשות התחרות מכוונים בעיקר למערכת זו וקובעים, כי חשוב שהגופים החוץ-בנקאיים יקבלו גישה למערכת.

במסגרת הפטור החדש שניתן בסוף השבוע נקבעו תנאים המחייבים את מס”ב לקבל כמשתתף כל נותן שירותי תשלום שרשאי לכך על פי דין ומיוצג על ידי בנק. יתרה מכך, הפטור מחליש את הבנקים גם בקרביים הפנימיים של מס”ב וקובע כי יתאפשר לכל משתתף ליטול חלק בוועדות הפנימיות של מס”ב הנוגעות לענייניו. כמו כן, נאסר על חמשת הבנקים הגדולים לסרב סירוב בלתי סביר לתת לגוף חוץ-בנקאי להתחבר למס”ב כמשתתף.

רשות התחרות בראשות מיכל הלפרין מציעה לחמשת הבנקים הגדולים מקל וגזר. בהחלטת הפטור נאמר מפורשות, כי על מנת לתת לבנקים תמריץ כלכלי להעניק לגופים חוץ בנקאיים את החיבור למס”ב, נאסר על בנק לעשות שימוש במערכת התשלומים המידיים החדשה לצורך אפליקציית התשלומים שלו, עד שהוא מייצג גוף חוץ בנקאי, כך שאותו גוף מעביר עסקאות באמצעות אותה מערכת. כלומר, כל עוד הבנקים לא יאפשרו לגופים החוץ בנקאיים להשתמש במערכת התשלומים המיידית החדשה, הם עצמם לא יוכלו לעשות שימוש במערכת באמצעות אפליקציות התשלומים שלהם.

הקפאה לאפליקציות התשלומים בתח”צ

ברשות מקווים שהתנאים החדשים, בשילוב עם יתר התנאים החלים על פעילותה של מס”ב, יאפשרו לגופים חוץ-בנקאיים להתחרות בבנקים על מתן שירותים פיננסיים שונים ולהציע לציבור שירותים חדשניים.

במסגרת המאמצים לחינוך האזרחים לשימוש בכסף דיגיטלי, ניתן למצוא גם את מכרז משרד התחבורה לאפליקציות תשלום מתקדמות שקיבל ‘ברקס’ מהרשות להגנת הפרטיות; מכתב ששלח בנק ישראל לבנקים ובו הוא מורה להם לאפשר לחברות כרטיסי האשראי ולגופים חוץ-בנקאיים גישה למערכת הסליקה והתשלומים של המערכת הבנקאית אשר מופעלת באמצעות מס”ב. בנוסף, בסוף 2019 קבעה רשות התחרות כי הקשר של חברת שב”א – שירותי בנק אוטומטיים עם חברת מס”ב הוא בבחינת הסדר כובל.

נזכיר כי לפני כשנה הונפקה חברת שב”א בבורסה כחלק ממהלך שהוציא את החברה מהידיים של חמשת הבנקים הגדולים, אולם עדיין שתי החברות – שבא ומס”ב, המשיכו להפעיל מטה הנהלה ומשרדים משותפים; תשתית טכנולוגית ומתקני גיבוי משותפים; וכן שירותים משותפים נוספים.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה