שליח מיוחד יעתיר בתפילה מחר ג’ חשון יומא דהילולא של מרן הס”ק מרוז’ין זיע”א

תכונה והתרגשות רבתית לקראת ג’ חשוון – יומא דהילולא של הסבא קדישא עטרת תפארת ישראל מרוז’ין זי”ע, יום נשגב עליו אמר בפ”ק בנו הרה”ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורה כי “עיצומו של יום מכפר!” במשך כל השנים נהרו מכל רחבי העולם ומריכוזי הקהילה בארץ הקודש, אל עיר התהילה המחדשת את ימי תפארתה. השנה, בעקבות מגבלות גורמי הבריאות, נערכו במוקד לקבלת קויטלך להזכרה לישועה באוהל הק’ של מרן הס”ק מרוז’ין, וצאצאיו הק’ ממשיכי דרכו.

רבוה"ק לבית סאדיגורה בתפילה בציון הסבא קדישא מרוזין זיע"א בעיירה סאדיגורה שבאוקראינה- ג' חשוון תש"ע, כבו"ק מרן אדמו"ר עקבי אבירים זיע"א עם בנו כבו"ק מרן אדמו"ר עטרת ישראל זיע"א ונכדו כבו"ק מרן אדמו"ר מסאדיגורה ירושלים שליט"א

מועד הכנסת אורחים נמסר כי האוהל ובנין הקלויז יהיו פתוחים 24 שעות לכל אורך ההילולא. בשנים האחרונות הפכה העיירה למוקד המוני עבור אלפים רבים מכל קצוי תבל מבקשי ישועה המשתטחים ובאים לשאת תפילה נרגשת ב’קלויז’ המפואר הסמוך בו קבעו צדיקי הדורות את תפילתם. הפעילות שוקקת החיים של תורה ותפילה מהווה התגשמות חזונו ומשאת נפשו הטהורה של כ”ק מרן בעל ה’עקבי אבירים’ זיע”א אשר יחד עם בנו כ”ק מרן אדמו”ר בעל ה’עטרת ישראל’ זיע”א ולהבל”ח נכדו כ”ק מרן אדמו”ר מסאדיגורה ירושלים שליט”א,  פעלו להחזיר את המבנה הקדוש לתפארתו.

לפני שנים ספורות, כמאה שישים שנה לאחר שנבנה ה’קלויז’ המפואר של הסבא קדישא רבי ישראל מרוז’ין זיע”א, נחנך מחדש הקלויז בפרוייקט שיקום מורכב ומתקדם ובזה חזר לימי תפארתו הגדולים כאשר היה מאז למעוז ומגדול להאיר לארץ ולדרים, למן היום בו אווה למושב לו עיירה זו מרן הסב”ק מרוז׳ין זיע”א בשנת תר”ב, ועד לשנת תרע”ד כשמרן האדמו”ר בעל ‘כנסת מרדכי’ מסאדיגורה זיע”א אשר ישב על כסא אבותיו הק’, נאלץ לברוח מחמת המציק בפרוץ המלחמה העולמית הראשונה. כותלי בית המדרש  ביופיים המרהיב, שוחזרו מחדש בעבודות אדריכלות ותכנון השחזור בדיוק רב כבימי קדם, כפי שהוכח במחקרים מעמיקים. כשאף הציורים שעל גבי כתלי ההיכל שוחזרו ואוירו מחדש ביד אמן.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

ויהי רצון שיקוים בנו דברי בעל ההילולא אשר אמר בפ”ק:  “וזכרתי את בריתי יעקב – זהו זקיני המגיד, ואף את בריתי יצחק – זהו זקיני המלאך, ואף את בריתי אברהם אזכור – זהו אבי, והארץ אזכור – דאז מיינט מען מיך [הכוונה אלי]!” כי נשמתו הקדושה נשארה ומחוברת עם דרי מטה שוכני ארץ ועפריות העוה”ז, ותדיר תקפה התקשרותו עמם להעלותם ולרוממם, להמליץ בעדם ולהאיר להם ללכת יומם ולילה באור ה’ – ונצח ישראל לא נשקר!

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה