שמונה מתחמי תעסוקה ברכסים יצאו לשיווק ליזמים

רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז ב- 8 מתחמים למסחר ותעסוקה ברכסים | 4,650 מ”ר מהמתחמים – ייועדו למסחר | וכמה יהיה התשלום למ”ר?

בנייה ברכסים | צילום: דוברות מועצת רכסים

רשות מקרקעי ישראל [רמ”י] ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז פומבי (חי/430/2021) לרכישת זכויות חכירה לשמונה מתחמים ביעוד מסחר ותעסוקה, מהם 4,650 מ”ר למסחר.

המכרז הוא חלק מתכנית תמ”ל/1066, הכוללת את בניית שכונת הפרסה ובה ייבנו 2,125 יחידות דיור, מוסדות ציבור ועוד כ-55,000 מ”ר שטחי תעסוקה ומסחר למועצה המקומית החרדית רכסים. במסגרת התכנית, יוקם מרכז עירוני ראשי (מע”ר) חדש אשר יהווה חוליית חיבור בין שני חלקי היישוב – הקיים והחדש – ואף יכלול כניסה חדשה ליישוב. בהיבט התחבורתי, השכונה החדשה שמה דגש על תחבורה ציבורית באמצעות קווי אוטובוסים שיעברו בשכונה, וכן הוטמע בה תכנון לקו מטרונית שעתיד לתת שירות לתחבורה הציבורית הבין עירונית.

250/200 סייד בר + קובייה

במסגרת התכנית, יתווספו ליישוב רכסים 1,890 יחידות דיור, כ-174,000 מ”ר שטחי מוסדות ציבור, 13,000 מ”ר שטחי מסחר וכ-42,000 מ”ר שטחי תעסוקה. הקמה של מרכזי מסחר ותעסוקה, יביאו לשיפור הבסיס הכלכלי לטובת התושבים והמועצה.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 21/02/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. 

פרטי המכרז: 

מתחם מגרש גוש חלקה שטח במ”ר בערך מחיר מינימום בש”ח (לא כולל מע”מ) גובה פיקדון לקיום הצעה בש”ח הוצאות פיתוח בש”ח כולל מע”מ תשלום ישירות לחב’ ערים הוצאות פיתוח בש”ח כולל מע”מ

בגין פיתוח כללי ומוסדות ציבור גביה על ידי המשרד

71400 501 10466 9 2,626 661,700 645,000 6,026,831 430,904
71391 502 10466 9 2,149 533,100 526,000 4,918,315 350,109
71392 503 10466 9, 1 1,774 438,100 433,000 4,043,845 287,001
71393 504 10466 9, 8 4,491 2,044,800 1,096,000 10,234,781 727,151
71394 505 10466 9, 8 2,452 2,294,100 604,000 5,640,078 403,972
11145 119
71396 507 10466 7 6,568 2,136,500 1,462,000 13,726,614 897,717
71397 508 10470 12 4,597 2,001,500 1,124,000 10,495,942 745,105
11145 119
71398 509 10470 12 4,169 2,209,500 1,060,000 9,872,889 727,151
11145 119, 375

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה