שערורייה: חוק ההסדרים מבקש לבטל הנחת 'ערך צבור' ברב-קו

עוד פגיעה בשכבות החלשות מסתתרת בטיוטת חוק ההסדרים: הערך הצבור המעניק הנחה בעת טעינת הרב קו באופן אוטומטי – יבוטל לחלוטין • המשמעות: ילדים, בני נוער וסטודנטים ישלמו מחיר מלא • ח"כ מיכאל מלכיאלי שחשף את העוולה הצפויה: "פעם אחר פעם בוחרים קברניטי 'ממשלת הריפוי' להתעלל באכזריות בשכבות החלשות"

גם משתמשי האפליקציה ישלמו יותר. כרטיסי רב קו | צילום: 'ביזנעס'

מצד אחד, מדברים איתנו על רצון להעלות את מספר משתמשי הדרך בתחבורה הציבורית. מאידך, יד שמאל של המדינה, ראש הממשלה בפועל – שר האוצר אביגדור ליברמן שהחליט לקבל את כל הצעות פקידי האוצר לדורותיהם בכל התחומים במסגרת חוק ההסדרים – בוכה המדינה על הענקת ההנחות לנוסעים מהשכבות החלשות, לבני הנוער, לסטודנטים ועוד, ומבקשת לבטל את ההנחה על ערך צבור בטעינת הרב קו.

בהצעת המחליטים שפורסמה אתמול מסתתרת רפורמה נוספת שלא זכתה עדיין לפרסום. מדובר ברפורמה בדבר ייעול מערכת תעריפי האוטובוסים ותיקון עיוותים היסטוריים.

בעיון בפרטי ההצעה עולה כי היא כוללת שלשה מרכיבים.

הנה לשון ההצעה: "נוכח הרצון לייצר מדיניות מחירים פשוטה ושקופה לנוסעות ונוסעי התחבורה הציבורית, היקף הסובסידיה הרחב ועל רקע ריבוי התעריפים בתחבורה הציבורית: להטיל על שרת התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן – שרת התחבורה) לפנות, בחלוף 60 ימים ממועד החלטה זו, לוועדת המחירים הבינמשרדית שמונתה לפי חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו -1996 (להלן – ועדת המחירים), על מנת שתבחן להמליץ לשר האוצר ולשרת התחבורה על תיקונים לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית (התשס"ג -2003, להלן – צו הפיקוח), שיביאו בין היתר ליצירת מדיניות מחירים, כלל ארצית, אחידה ופשוטה, ובכלל זאת תבחן את התיקונים הבאים:

1 . תיקון בסיס חישוב תעריפי הנסיעה הבודדת בכרטיס "רב קו", למתכונת זהה לזו של תעריפי הנסיעה באמצעי תשלום מתקדם, באופן שבו יהיו עד עשרה תעריפים אחידים מבוססי מרחק.
2 . קביעת מדיניות הנחות חדשה, לרבות ביטול הסדרי נסיעה ייחודיים ("היסטוריים").
3 . ביטול הנחת ערך הצבור שניתנת בטעינת כרטיס הרב קו.

טיוטת חוק ההסדרים המבקשת לבטל את הערך הצבור ברב קו

בדברי ההסבר לתיקון לחוק, נכתב כי "שיעור הסבסוד של תחבורה ציבורית בישראל גבוה בהשוואה בינלאומית. בישראל הוא עומד על כ-70% לעומת ממוצע של 50% סבסוד במדינות מפותחות אחרות. נטל ההוצאה התקציבית על תחבורה ציבורית גדל משמעותית בשנים האחרונות וזאת לצד ביקוש גובר בתחבורה ציבורית על רקע היקף המינוע וגידול האוכלוסין. לצד תעריפים נמוכים, קיים צורך לייצר מדיניות תעריפים פשוטה ואחידה במערכת התעריפים הקיימת כאשר קיימים לעת הזו עשרות תעריפים לנסיעה בודדת בכרטיס רב קו. חלקם לא שונה גם במסגרת הרפורמות שבוצעו בתעריפי התחבורה הציבורית העירוניים והבינעירוניים. ההתאמות המפורטות להלן יאפשרו להגדיל את הפדיון מנסיעה בתחבורה הציבורית ובכך להרחיב את השירות הניתן לאזרחים כיום ולשפר את איכות השירות זאת לצד יצירת אחידות בתעריפים.

הוסבר, כי סעיף קטן א, מכוון לדברים הבאים: "לאחרונה גובש מבנה תעריפים, מבוסס מרחק לשימוש באמצעי תשלום מתקדמים, לרבות, יישומון סלולרי. על מנת לפשט את מערכת התעריפים ולאפשר אכיפה ובקרה על התיקוף והתשלום, מוצע להחיל את בסיס חישוב תעריפי הנסיעה הבודדת המקובלים באמצעי תשלום מתקדם, לרבות יישומון סלולרי, על כלל אמצעי התשלום בתחבורה הציבורית (ובכלל זה על שיטת התעריפים
ברב קו) כך שיהיו עד עשרה תעריפי נסיעה.

"סעיף קטן ב: כיום הסדרי נסיעה היסטוריים אינם מאפשרים נסיעות משותפות בין מפעילי תחבורה ציבורית שונים ומשקפים משטר תעריפים לא קוהרנטי. מוצע לייצר מדיניות הנחות חדשה שתביא משטר תעריפי פשוט ושקוף שיאפשר שיתוף מלא בקרב כלל מפעילי החבורה הציבורית ותגביר את אמון הציבור בתחבורה הציבורית. המדיניות החדשה תאפשר נסיעות מעבר בקרב כלל מפעילי התחבורה הציבורית ותגרום לשיפור השירות. במסגרת זו יבוטלו הסדרי נסיעה ייחודיים, בעיקר מנויים תקופתיים שנקבעו בעבר, ספורדית ללא הצדקות כלכליות".

ביטול ההנחה

עתה מגיע הסעיף הרלוונטי: "סעיף קטן ג: מוצע לבטל את הנחת ערך הצבור בטעינת הכרטיס, שניתנה כתמריץ לשימוש בהסדר נסיעה זה, תיוותר האפשרות לרכוש הסדר נסיעה מסוג "חופשי יומי" בכל סוגי כרטיסי "רב-קו" (היינו:"רב-קו אישי" ו-"רב-קו אנונימי"), וביחס לכרטיס "רב-קו אישי" גם הסדר נסיעה מסוג "חופשי חודשי". סוף ציטוט.

למעשה, שני הסעיפים הראשונים מדברים במעורפל על פישוט מדיניות התמחירים, ועל קביעת מדיניות הנחות חדשה הכולל מחיקת הסדרים היסטוריים לא רלוונטיים. (שימו לב: עדיין לא ברור לגמרי למה הסעיפים הללו מתייחסים ומה יהיו תוצאותיהם. צפו להפתעות). לעומת זאת, הסעיף השלישי הוא פשוט וקל להבנה: ביטול הנחת הערך הצבור שניתנת בטעינת כרטיס הרב קו.

Inner article

נקדים ונסביר, כי ערך צבור מאפשר, כיום, לטעון כסף מזומן בכרטיס ולהמירו ליחידות של 'ערך צבור': ניתן לטעון 30 ₪, 50 ₪, 100 ₪, 150 ₪ ו-200 ₪, כאשר ההנחה ניתנת לנוסע במעמד הטעינה ובהתאם לפרופיל הנוסע הטעון ברב קו. הנחות מכל הסוגים בחוזה ערך צבור ניתנות כאמור במעמד טעינת החוזה, אולם לא ניתן לרכוש חוזים המגלמים הנחה (כמו חופשי חודשי, חופשי יומי וכדו') באמצעות ערך צבור.

עתה, מתכוונים במשרד האוצר לבטל את טעינת הערך הצבור ב'רב קו', כאשר המשמעות היא כי ילדים, בני נוער וסטודנטים הנוסעים לבתי ספרם וכדומה, ישלמו מחיר מלא, רק בשל העובדה שהממשלה החליטה להפסיק, ביום בהיר, לממן אותם.

ח"כ מיכאל מלכיאלי, יו"ר סיעת ש"ס בכנסת בתגובה לכוונת הממשלה לביטול הנחת 'ערך צבור' ברב – קו:

"פעם אחר פעם בוחרים קברניטי 'ממשלת הריפוי' להתעלל באכזריות בשכבות החלשות אשר אין לאל ידם לסיים את החודש. אכזריות רוחבית זו גם תפגע בעידוד אזרחים להשתמש בתחבורה ציבורית, עובדה שתגביר את הפקקים הבלתי נסבלים גם כך בכבישי ישראל. לאן נאלמו דום אותם חברי כנסת ושרים מהשמאל? היכן החמלה כאשר כל דקה אנו מדווחים על מכה חדשה בחסות ממשלת "האחדות והריפוי" ו'התו השמח'??".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

42 תגובות ל: "שערורייה: חוק ההסדרים מבקש לבטל הנחת 'ערך צבור' ברב-קו"

 1. כנראה שאינך מבדיל בין הנחת פרופיל של ילדים וקשישים שלא שתשנה להנחת ערך צבור – לך תעשה שיעורי בית

 2. רוצים שינוי תשלמו
  וזה רק ההתחלה

 3. נראה לי שאתה לא משתמש ברב קו אבל גם בילד כמה שהוא מטעין ברב קו הוא צובר ערך כפול ברב קו ,למשל הוא הטעין 30 ש"ח יקבל ערך צבור של 60 ש"ח מבוגר יקבל ערך צבור רק של כ- 40 ש"ח כל אחד לפי הפרופיל לו מקבל עוד כסף בערך צבור, ואח"כ מחיר נסיעה זה אחיד וממילא כשיבטלו את הערך צבור כוולם יפסידו

 4. כתבה שיטחית ולא רלוונטית, חוסר הבנה מובהק של הכותב.
  הנחה לקשישים הייתה לפני הרב קו ותישאר אחרי. ההתייחסות היא רק להנחת טעינה ולא לפרופיל נוסע

 5. ככה זה ראש הממשלה הוא מליונר מרעננה איך הצלחתם לעבוד על הציבור. מדהים

 6. כמה בורות, כמה צרות עין, כמה טמטום במקום אחד. אחד הארגומנטים שלהם זה שמחיר התחבורה הציבוריתזול מדי ביחס לעולם?! חכמי חלם שכמוכם !!!! תתעוררו!!!! האם השירות, האיכות והזמינות של התחבורה הציבורית כאן בישראל כמו בחו"ל? האם יוקר המחיה אצלינו (שהו הזוי ביחס לכל קנה מידה) דומה ליוקר המחיה בחו"ל?!
  אם נראה לכם שממשלת שינוי וריפוי שכזו תחזיק מעמדנבצורה הזו, אז דעו חכם, זמנכם קצר הרבה יותר ממה שאתם חושבים. כולכם נוסעים ברכבים פרטיים שאנחנו הציבור מממן לכם, אז תתעוררו על עצמכם ויפה שעה אחת קודם.

 7. סעיף 2 המכיל את השורה הבאה: קביעת מדיניות הנחות חדשה, לרבות ביטול הסדרי נסיעה ייחודיים (“היסטוריים”). יבטל לכאורה את האפשרות לרוכש חופשי חודשי בתוך בני ברק, כמו גם כרטיסים דומים בערים אחרות.
  באפליקציות כבר בוטלה שיטת ה'ערך צבור' כי יש שיטת מחירים אחרת. חלק מהנסיעות התייקרו באפליקציה וחלק הוזלו, בעיקר לטווחים גדולים.

 8. פשוט מאוד מיליון וחצי תלמידים ישביתו את מערכת החינוך וישבו בבית

 9. האם תבוטל גם ההנחה של ערך צבור לציבור הנכים? למה גם הנכים צריכים לסבול על גב חברי כנסת ושרים אטומי רגש וחמלה לאוכלוסיות חלשות? לנכים והאזרחים התיקים אילו השכבות הכי רגישות במדינה ולהם אסור לבטל הטבה זו! פשוט בושה וחרפה! לאן הממשלה הזו רוצה להגיע? לגרום לאנשים ייאוש ולא להשתמש בתחבורה ציבורית?

 10. כבר כיום יש מספר תעריפים לאותה נסיעה ( גוש דן לחיפה משולב). "התחנה" שלפי הפרסומים אמורה לחייב בתעריף החוזה הזול ביותר, מחייבת לפי ערך צבור, שזה פי 2 ממחיר יומי חופשי

 11. על מנת לעודד את הציבור להשתמש בתחבורה ציבורית,מבטלים הנחות? כמו כן משתמשי התחבורה הציבורית לרוב הינם האוכלוסיה החלשה – ולבטל הנחות ממש לא הגיוני.

 12. במידה ותבוטל ההנחה לצעירים ההורים שלהם יאלצו להסיע אותם ואז? גודש על הכבישים הפסד שעות עבודה ולימודים! תחשבו קצת לפני שמקלקלים משהו טוב

 13. נקווה שלא יבטלו את ההנחות ברב קו

 14. אוי לי אני ילד יתום עני בקושי יש לי ארוחת בוקר או צהרים או ערב אם יש בכלל התעייפו רגלים ללכת לבית ספר ברגל בחום בחורף . האצבעות של רגלי בלטו מה נעליים כי הם קרועים החיים שלי הם עצובים . אני אוסף בקבוקים למחייתי כדי לשרוד לעזור לאמא שלי ולאחים הקטנים.

 15. פגיעה נוראית בשכבות החלשות.
  ממשלת שינוי?!

 16. עדיין אין צל ראוי לשמו ובידוד טרמי בגגות בתחנות
  המתנה לתחבוררה ציבורית.
  מאז ימי המנדט כלום לא השתנה.
  יש להחזיר את המנדט עם רוצים שיפורים.

 17. ליברמן הזה גומר את המדינה !

 18. האם ההנחה לנכים בשיעור 33% תבוטל?

 19. כולם גנבים בלילה. הממשלה הזו והקודמת. מחפשים איפה לדפוק חלשים זקנים וילדים

 20. אולי נפסיק לשלם מה אתם אומרים

 21. ולנכים,?,כן יבטלו?

 22. לכל מי שבחר בנט הנה תראו איך אין רחמים אין על ביבי מיתחשב בושה וחרפה לממדלה הזו

 23. באמת שערורייה!!
  שכולם ילכו להטעין עכשיו..

 24. אני מאחלת לכל מי שמתכוון לפגוע כהוא זה באוכלוסיה שמשתמשת בתחבורה הציבורית ימצא את עצמו במצב של הומלס בביוב.

 25. מדינה של זבל פתאום מחליטים לעלות את כל המחיה ועכשיו גם את הנסיעות מה נראלכן איפה אנחנו חיים מאיפה יש לאנשים כסף קצת תתחשבו .ביבי תחזור כבר להיות ראש ממשלה תחזור תעשה לנו לטובה אמן

 26. הכי חכם זה לרדת מהארץ למדינות נורמליות יותר, כמו גרמניה או איטליה

 27. לא מאמין דליברמן הזבל יבטל הנחה לקדידים בתחבורה הציבורית . אם כן נתאגד להפיל אותו ממשרד האוצר. גם ככה הוא זבל שבזבלים

 28. אתם באמת לא בסדר לבטל את ערך הצבור יש כאלה שקשה להם לשלם חופשי חודשי זה יקר מדי למה להקשות על אנשים לא כולם יכולים

 29. איך לא מתביישים להוריד לנכים לקשישים לנוער את ההנחה באוטובוס בקושי אנחנו חיים איזה מדינה זאת רק מענים אותנו

 30. חובה לאפשר לנכים ולקשישים עניים לנסוע חינם בתחבורה ציבורית.

 31. תתביישו לכם…מדינה של הפקרות…משיח עכשיו!!!!…

 32. בטח לשר האוצר יש מכונית ונהג ולי מה יש שאני נוסעת עם בעלי לטיפולי כימותרפים ואני נוסעת באוטובוס
  הוא כמונו
  למה הוא חי על חשבון הקטנים
  יאללה זוז תן לאנשים הצנועים לחיות בשקט
  מה אתה עושה
  תתבייש

 33. מה אתם לא מבינים
  זה "מס עבאס"
  ……………………..

 34. הוא באמת, לא מבין את האיש הפשוט ,חבל ולאן נגיע עם כל זה. תתפטר ותברח לפני שיהיה מאוחר .

 35. כרגיל, מדינה קפיטליסטית אוכלת יושביה
  אין חדש תחת השמש

 36. בושה, פשוט בושה.

 37. לטעמי ביטול הסדרי החופשי חודשי המיוחדים זה מכה קשה יותר מאשר ביטול הערך צבור (לאזרחים רגילים שאינם קשישים או נוער) עבור המשתמשים הקבועים בתח"צ

 38. לא מעט תלמידים מקבלים סבסוד של הרב קו על ידי העיריות.אז זה יצור מצב שזה יגדיל את הוצאות העיריות,והם בתמורה יעלו את הארנונה.איזה כייף תודה לילברמן

 39. שערוריה!.לא ניתן שיבטלו את הערך הצבור של ילדים ונוער.מהנופלים עליהם??!!!!

 40. שביתת עובדים,להעלת שכר יסוד, תוספת יוקר ,נגד העלאת מחירים בתחבורה ציבורית.

 41. אזרחים למען אזרחים כולם יחד בלי פחד דיייייי הכוח בידיי הציבור לא נשב בשקט יותר

 42. מתי זה מתחיל ?
  והאם זה אושר ?

כתיבת תגובה