שקט תעשייתי: נחתם ההסכם בין עובדי המגזר הציבורי למשרד האוצר

משרד האוצר וההסתדרות הציגו את עקרונות הסכם המסגרת למגזר הציבורי לשנים 2020-2027 | על פי ההבנות שגובשו, יהיו זכאים העובדים לתוספות שכר רוחבית של כ-11% תוך חיזוק אוכלוסיות ייעודיות. זאת, לצד העלאת הפריון ושיפור יכולות הניהול בשירות הציבורי | כמו כן, יקוצר שבוע העבודה במגזר הציבורי ל-40 שעות ויינתן מענק חד פעמי של 6,000 שקל לכלל העובדים | הצדדים סיכמו על עקרונות הסכם הרפורמה בשכר תומכות החינוך (סייעות) ברשויות המקומיות כך ששכר הבסיס יעמוד על 7,200 שקל לצד מענק חודשי של עד 600 שקל בגין רציפות בעבודה, מסלול קידום והכשרות מזכות בתגמול

הסכם המסגרת. יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' | צילום: עודד קרני, לע"מ

משרד האוצר וההסתדרות הציגו את עקרונות הסכם המסגרת למגזר הציבורי לשנים 2020-2027.

על פי ההבנות שגובשו, יהיו זכאים העובדים לתוספת שכר רוחבית של כ-11% תוך חיזוק אוכלוסיות ייעודיות. זאת, לצד העלאת הפריון ושיפור יכולות הניהול בשירות הציבורי. כמו כן, יקוצר שבוע העבודה במגזר הציבורי ל-40 שעות ויינתן מענק חד פעמי של 6,000 שקל לכלל העובדים.

הצדדים סיכמו על עקרונות הסכם הרפורמה בשכר תומכות החינוך (סייעות) ברשויות המקומיות כך ששכר הבסיס יעמוד על 7,200 שקל לצד מענק חודשי של עד 600 שקל בגין רציפות בעבודה, מסלול קידום והכשרות מזכות בתגמול.

משרד האוצר וההסתדרות הגיעו להבנות בנוגע להסכם המסגרת במגזר הציבורי לשנים 2020-2027, זאת בתום דיונים ממושכים בהובלת יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, מנכ"ל משרד האוצר שלומי הייזלר, הממונה על השכר (בפועל) אפי מלכין והממונה על התקציבים יוגב גרדוס.

• תוספת שכר לעובדי המגזר הציבורי: העובדים הזכאים ייהנו מתוספת שכר שקלית אחידה בגובה 500 שקל ומתוספת שכר אחוזית של 6%. התוספות יינתנו בפעימות לאורך תקופת ההסכם. כמו כן, על מנת להקל על העובדים, הוחלט על מענק חד-פעמי של 6,000 שקל שיינתן לכלל העובדים במהלך חודש אפריל ולרגל חג פסח. עוד הוסכם כי ניתן יהיה להקצות 1% מתוך התוספת האחוזית לצרכים מקומיים של המעסיקים השונים במגזר הציבורי, בהסכמה בין ההנהלה לוועד העובדים.

• העלאת הפריון ושיפור יכולות הניהול בשירות הציבורי: תינתן אפשרות למעסיק לבצע מהלכים שישפרו את השירות לאזרח ויקדמו את השירותים הציבוריים ובהם הכנסות טכנולוגיות וניוד עובדים, לצד המשך דיונים על מבנה ההעסקה.

• קיצור שבוע העבודה: סוכם כי שבוע העבודה במגזר הציבורי יקוצר בפעימות מ-42 ל-40 שעות עבודה שבועיות (שווי של כ-8 שעות חודשיות). בנוסף, בגופים שבהם נהוגה חופשה מרוכזת בחול המועד פסח, יינתן חצי יום חופש באסרו חג פסח (מימונה) תשפ"ג (באופן חד-פעמי).

• מענה לאוכלוסיות ספציפיות: תוקצה מסגרת עלות לצרכים שונים בגובה 3% (מתוך השווי הכולל של עלות הסכם המסגרת), הכוללת עלות מוגדלת למגזרים בשלטון המקומי. מסגרת העלות תאפשר מתן מענה לאוכלוסיות ומגזרים ייעודיים דוגמת עובדות ועובדים סוציאליים, עובדי מנהל ומשק, פסיכולוגים, אחיות, רנטגנאים, עובדי בתי חולים פסיכיאטריים ועוד. זאת, למען שיפור השירות לאזרח וייעולו, וכן להתמודדות עם אתגרים שונים המאפיינים אוכלוסיות אלו כגון גיוס, שימור והנעת עובדים.

• תהליכי שיפור הון אנושי: הצדדים הסכימו לבצע התאמות בתהליכי סיום העסקה של עובדים עקב אי-התאמה תפקודית, וזאת במכסות מצומצמות ובגופים מסוימים.

• חוזים אישיים: סוכם על מנגנון לייעול השירות בשלטון המקומי ובהשכלה הגבוהה. זאת על ידי הרחבת מכסת העסקת עובדים בחוזים אישיים בכמות מוגבלת, וכן מתן אפשרות להעסקה קיבוצית גמישה ובשכר גבוה עבור מקצועות נבחרים באוניברסיטאות.

• שיפור מערכת יחסי העבודה: על ידי הרחבת פעילות המוסד לבוררות מוסכמת.

• קרן רווחה לגמלאים בפנסיה צוברת: תורחב פעילות קרן הרווחה לגמלאים, גם לעובדים הפורשים במסלול פנסיה צוברת.

• תקופת שקט תעשייתי ומיצוי תביעות עד לסוף שנת 2027.

במסגרת הדיונים על הסכם המסגרת, הושגה הסכמה בין משרד האוצר, מרכז השלטון המקומי וההסתדרות על רפורמה מקיפה בשכרן ובתנאי עבודתן של הסייעות בשלטון המקומי (תומכות החינוך). ההסכם יקדם באופן משמעותי את מעמדן של תומכות החינוך ויתמרץ עובדות חדשות להצטרף כצוות חינוכי משמעותי במערכת החינוך לגיל הרך מתוך מטרה לפתור את מצוקת כוח האדם בקרב הסייעות בשלטון המקומי.

במסגרת ההבנות סוכם על קידום משמעותי בשכר ההתחלתי של תומכת חינוך בכיתות הגן ובבתי הספר כך שיעמוד על 7,200 שקל. שכרה של תומכת חינוך בחינוך המיוחד הקשה יעמוד של 8,000 שקל ושכר תחילי של תומכת חינוך משלבת צמודה לילד יעמוד על 7,000 שקל. ההסכם ייצר מבנה שכר פשוט ומובן.

עוד הוסכם כי יושם דגש על פיתוח הפרופסיה המקצועית של תומכות החינוך ועל קידום המקצועיות על-ידי השתלמויות והכשרות אשר בגינן יזכו לתוספת רמה מקצועית של עד 1,600 שקל.

כמו כן, כחלק מפתרון המצוקה של מחסור בסייעות ושל סגירת מסגרות לימודיות, כל תומכת חינוך תהיה זכאית לתגמול בגין רציפות בעבודה של עד 600 שקל בחודש, בנוסף למענק שנתי של 1,000 שקל לסייעות שיתמידו בנוכחות. המענק יצמצם את סגירת הגנים דבר שיקל על מצוקת ההורים ויקל על הפעילות של המשק. בנוסף הוסדר התגמול בגין עבודה בפגרות, תוספת ביגוד לכל סייעת ועוד. סוכם כי הצדדים יפעלו לקיצור שבוע העבודה לתומכות החינוך ל-39 שעות עבודה שבועיות באופן שלא יפגע בפעילות החינוכית. הסייעות יזכו אף הן למענק החד-פעמי של 6,000 שקל. כמו כן, הרחבת פעילות קרן הרווחה במסלול פנסיה צוברת תחול גם על תומכות החינוך.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה