שרת המשפטים: יותר גישור, פחות עומס בבימ"ש

שקד פרסמה תקנות לעידוד לגישור ויצירת שוויון הזדמנויות ושקיפות בקרב המגשרים בבתי המשפט • המשמעות: יוקל העומס בבתי המשפט • בעוד כחודש: תקנות גישור משלימות גם לבתי הדין לעבודה

פחות עומס. הכניסה לבית המשפט השלום | צילום: דוברות והסברה, הרשות השופטת

שרת המשפטים איילת שקד פרסמה בסופ"ש את תקנות הגישור החדשות להערות הציבור, שמטרתן להסדיר את אופן ההפניה למגשר. זאת על מנת לייצר שוויון הזדמנויות עבור כלל המגשרים בישראל.

'ביזנעס' מתרחב בניו-מדיה: מהיום, כל העדכונים – גם בוואטסאפ!

box

כזכור, לאחרונה פורסמו ברשומות תקנות רשימת המגשרים הקובעות את אופן גיבוש הרשימה שייכללו בה גם מגשרים המתמחים בסכסוכי עבודה. התקנות שפורסמו היום תסדרנה את אופן ההפניה למגשר.

בשלב השני, בעוד כחודש, תחתום השרה שקד על תקנות דומות שיחולו גם על בתי הדין לעבודה ויסדירו את אופן ההפניה למגשר.

זהו למעשה השלמת המהלך הכולל להסדרת הגישור בבתי המשפט. בשלב הראשון נקבע כי פגישות גישור ("מהו"ת") שחלות במספר מצומצם של בתי משפט שלום תורחבנה לכל בתי משפט השלום וניתן יהיה להרחיבן גם לבתי המשפט המחוזיים. בשלב השני פורסמו תקנות אשר מסדירות את אופן גיבוש רשימת המגשרים. כעת אלו תקנות אשר תסדרנה את אופן ההפניה למגשר.

נכון להיום, השופט הדן בתיק רשאי להציע לבעלי הדין לפנות לגישור. אם הם מסכימים הוא מציע לצדדים מגשר מסוים או מספר מגשרים שעליהם הוא ממליץ בהתאם לשיקול דעתו וללא כל קווים מנחים, קריטריונים ומבלי שההמלצה תהא שוויונית.

התקנות החדשות קובעות שאם הסכימו בעלי הדין לעבור לגישור, השופט יפנה אותם ליחידת הגישור והיא זו שתציג בפניהם רשימת מגשרים המתאימים למאפייני הסכסוך שבין הצדדים, כאשר אלה יוכלו לגבות שכר טרחה עד לגובה המצויין בתקנות. המגשרים ייבחרו לפי תחומי התמחותם ועיסוקם, אזורי פעילותם והשפות אותן הם דוברים. באופן זה תהא התאמה אישית ומקצועית עבור כל מקרה.

המלצת יחידת הגישור תיעשה באופן שוויוני ובכפוף לשיקולים המפורטים בתקנות, וכל המלצה של היחידה תתפרסם באתר בתי המשפט, במטרה לייצר שקיפות בכל הנוגע למינויים אלה.

התיקון המוצע ייכנס לתוקף ב-5.9.19 בד בבד עם כניסתה לתוקף של הרפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי.

"תחום הגישור הוא חשוב וערכי, ומאפשר לנו לחסוך זמן יקר לבית המשפט מצד אחד וגם לפתור סכסוכים באופן ישיר דרך הידברות, אמרה השרה שקד. "אני מאמינה כי דרך התקנות הללו נוכל להנגיש ולהפנות יותר אנשים לגישור, לאפשר שוויון הזדמנויות עבור המגשרים ולהפחית עומס מבתי המשפט. בכוונתי לטפל בקרוב גם בתקנות גישור לבתי הדין לעבודה".

side
Technion – inner

כתיבת תגובה