תוקם רשות חרדית חדשה תחת משרד ראש הממשלה

הפקת לקחים מגל הקורונה הראשון או כותרות תקשורתיות חלולות להפליא? • הרשות החרדית יוצאת לדרך: התאמה והנגשה של כלל פעולות הממשלה לציבור החרדי • מהם הסמכויות שיינתנו לרשות המוקמת, מהם לוחות הזמנים, ומי בכלל צריך אותה?

מתפללים אצל רשב"י בימי הקורונה | צילום: דוד כהן פלאש 90

היסטוריה: ממשלת ישראל החליטה היום על הקמת הרשות לפיתוח כלכלי-חברתי במגזר החרדי, שתפעל לצמצום הפערים ולקידום חברתי וכלכלי של הציבור החרדי מול כלל משרדי הממשלה והרשויות השונות על מנת ליצור מדיניות סדורה המתכללת בין כל גורמי השלטון – משרדי הממשלה והרשויות המקומיות. בראשות הרשות החרדית החדשה יעמוד סגן השר אורי מקלב.

בתום סבב פגישות ושיחות אינטנסיבי בין יו”ר ועדת ההיגוי של הרשות החרדית סגן השר אורי מקלב למנכ”ל משרד ראש הממשלה, אשר מעורב אישית בהקמת הרשות החרדית, ולאחר בחינה מקצועית של השניים, הוחלט כי הרשות תוקם במשרד ראש הממשלה – כך שתהיה לה הסמכות לתכלל את התוכניות בכל משרדי הממשלה ולכנס את כלל המשרדים לתוך תהליך שיפתח ויקדם את הציבור החרדי בפן הכלכלי-חברתי.

250/200 סייד בר + קובייה

הקמת הרשות נעשית תוך שיתוף פעולה מלא של משרדי הממשלה. לאורך השנים עלה לא פעם על ידי משרדי הממשלה הצורך בתכלול עבודתם אל מול הציבור החרדי. בימים אלה של משבר הקורונה הוצף והודגש חוסר הידע והבנת אורח חייו של הציבור החרדי על ידי מקבלי ההחלטות לצד חוסר תיאום בין גורמים שונים בממשלה לציבור החרדי, – נושא המצריך טיפול שורשי ומעמיק בשגרה. היות וכיום משרדי הממשלה נמצאים בחוסר ידע וחוסר הבנה של צרכי הציבור החרדי ואינם פועלים בשפה אחת ובסמכות אחת. לכן ישנו הצורך בגוף אשר ירכז את הידע כלפי הציבור החרדי ויהיה הסמכות הממשלתית לכך.

על פי החלטת הממשלה, כלל תוכניות משרדי הממשלה עוד בשלב התכנון – יהיו בתיאום ובמעורבות של הרשות החרדית, כך שתוכנית הממשלה יצאו בצורה המותאמת לציבור החרדי, וכל משרד ומשרד ידע ויפנים את צורכי הציבור החרדי תוך שמירה על אורח חייו.

כן תפעל הרשות החרדית להתאמת פעולות הממשלה גם בשלב הביצוע בשטח – בהתאמה לציבור החרדי. הרשות תעמיד את האוכלוסיה החרדית כשווה יחד עם כלל האוכלוסיה בארץ במכלול הפרמטרים והנושאים הן בשלטון המרכזי והמוניציפאלי והן במגזר הפרטי והעסקי.

עד היום לא הייתה התאמה של פעולות הרשויות השונות לציבור החרדי והיה צורך כל העת לפעול לאחר מעשה בכדי לתקן, עם הקמת הרשות היום יוסרו חסמים ויוקנו לרשויות השלטון השונות הכלים והידע להתאמת כלל הפעולות לציבור החרדי תוך הכרה בצרכיו ואורח חייו. הרשות החרדית תפעל להגדלת ההכנסה למשקי הבית במטרה להביא להשוואת השכר לשכר הממוצע במשק באמצעות פתרון החסמים הקיימים לצד ייזום תוכניות חדשות אשר יביאו לפיתוח כלכלי-חברתי.

עוד הוחלט בישיבת הממשלה כי אחד מתפקידי הרשות הראשונים עם הקמתה יהיה סיוע בטיפול במגיפת הקורונה במגזר החרדי וכן ליזום במקרים הנדרשים הסברה ייעודית למגזר החרדי.

במטרה לקצר את לוחות הזמנים של התהליכים השונים החליטה הממשלה על הקמת צוות היגוי אשר יגבש את מדיניות הרשות בתוך 40 יום ויקבע את נהלי העבודה, לאחר מכן יגיש תוכנית תוך שלושה חודשים לפיתוח כלכלי-חברתי של הציבור החרדי. בראש ועדת ההיגוי יעמוד סגן השר אורי מקלב, כאשר לצידו חברים בועדה מנכ”לי משרדי הממשלה הרלוונטים: מנכ”ל משרד רה”מ ומנכ”ל משרד רה”מ החליפי, מנכ”לי משרדי האוצר והתחבורה, משרד הכלכלה והיועץ המשפטי לממשלה.

במטרה ליזום ולתקצב פרויקטים שונים, עוד בשלבי תכנון הרשות החרדית והקמתה נועד סגן השר אורי מקלב עם סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר ואנשי נציבות שירות המדינה על מנת לאמוד את צרכי התקציב לרשות החרדית באופן שישקף את הצרכים הקיימים.

סגן השר אורי מקלב מסר: “זוהי דרך ארוכה בה אנו מתחילים היום בעז”ה, דרך ארוכה ונצרכת אשר תביא ליוזמות ממשלתיות חדשות לפיתוח כלכלי-חברתי ושינוי בציבור החרדי מול צרכיו וזכויותיו במשרדי הממשלה והרשויות המקומיות”

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה