תושבי דימונה יוכלו להמיר זמנית סיוע בשכר דירה – בדירות עמידר

חסרי דיור תושבי דימונה המקבלים דמי סיוע בשכר דירה יוכלו להשתתף במבצע זמני שעליו מכריז משרד השיכון | לעמידר דירות בנויות בדימונה – ואותן היא תאכלס למשך 3 שנים בדיירים בעלי תעודת זכאות שיבחרו שלא לקבל סיוע בשכר דירה ולהשתכן באופן זמני בדירות אלה | לא מדובר בדיור שנועדו להשכרה ציבורית ולא בדירות שהינן חלק ממערך הדיור הציבורי

דימונה | צילום: משה שי, פלאש 90

משרד הבינוי והשיכון, באמצעות חברת עמידר החדשה, עורכים מבצע להשכרה עיתית (זמנית) של דירות המיועדות למכירה במסגרתו, יוכלו זכאי סיוע בשכר דירה של משרד השיכון להירשם להשכרת דירות פנויות בעיר דימונה, לתקופת זמן קצובה של עד 3 שנים. הדירות אינן דירות דיור ציבורי ואינן מיועדות להשכרה בשכירות ציבורית ובמסגרת מבצע זה הן מיועדות לבעלי תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון, בתוכנית סיוע לחסרי דירה.

Inner article

דמי השכירות: 50% משכר דירה (שד"ח מלא).

התוכנית מהווה תחליף לסיוע בשכר דירה. זכאים שיבחרו לממש סיוע זה, לא יקבלו בתקופת השכירות סיוע בשכר דירה. כמו כן, לא יינתנו הנחות בתשלום השכירות.
Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה