תחזית משרד האנרגיה: כ-1.3 מיליון כלי רכב חשמליים ב-2030

הביקוש העתידי לחשמל מסקטור התחבורה, הכולל כלי רכב פרטיים, כלי רכב כבדים, אוטובוסים ורכבות, צפוי להיות משמעותי ולחולל שינוי במשק החשמל | תחזית של משרד האנרגיה והתשתיות מציגה: בשנת 2030 צפויה התחבורה החשמלית בישראל לצרוך כ-6% מהביקוש לחשמל במשק וכ-15% מהביקוש בשנת 2050 | כ-1.3 מיליון כלי רכב חשמליים צפויים לנסוע בכבישי בישראל בשנת 2030

רכב חשמלי בטעינה | מקור: הודעת משרד האנרגיה

משרד האנרגיה והתשתיות מפרסם את התחזית לכניסת כלי רכב חשמליים והשפעתה על משק החשמל בעשורים הקרובים. התחזית מתבססת על מודל שבחן מספר תרחישים, המרכזי שבהם נשען על החלטות ממשלה הקובעות יעדים להפחתת פליטות בתחום התחבורה.  התחזית הוכנה במסגרת מודל כולל הצופה את ביקושי האנרגיה במשק עד 2050, ובדגש על צריכת הדלקים העתידית שגיבשו מינהל הדלק והגז, אגף אסטרטגיה והחטיבה לאנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה והתשתיות.

בנוסף, פועל אגף תחבורה נקייה להקל ולעודד הקמה של עמדות טעינה פרטיות, בדגש על בניינים משותפים, ובמסגרת זאת מקדם רגולציה תומכת, הנגשת מידע לציבור הרחב, עידוד תחרות, ועוד. משרד האנרגיה והתשתיות גם מקדם את היערכות משק החשמל לביקושים הגדולים לחשמל הצפויים מסקטור התחבורה, בין היתר באמצעות פיתוח רשת ההולכה והחלוקה, קידום טעינה מנוהלת בכלי רכבים חשמליים וכלים נוספים.

משרד האנרגיה והתשתיות פועל כל העת למען משק אנרגיה נקי מפליטות תוך התייעלות באנרגיה ושמירה על ביטחון האנרגיה של מדינת ישראל. המשרד חרט על דגלו להגדיל את מספר כלי הרכבים החשמליים בישראל לקראת הפיכת משק האנרגיה לנקי מפליטות.

רון אייפר, ראש החטיבה לאנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה והתשתיות: "מודל התחזיות שאנו מפרסמים כעת יסייע לשוק ולמשק החשמל להיערך למהפכת התחבורה הנקייה ויהיה כלי מרכזי בידי משרדי הממשלה בקידומו של תחום זה. מעבר לתחבורה חשמלית הוא אחד הצעדים המשמעותיים ביותר במעבר למשק אנרגיה נקי, יעיל ונטול פליטות ולכן זהו צעד מרכזי במאבק במשבר האקלים. אנו נמשיך להאיץ את המעבר לתחבורה חשמלית במגוון היבטים, ובכללם הערכות משק החשמל מכל הבחינות, תמיכה וסיוע בהקמת עמדות טעינה ציבורית במטרה שבשורת הרכב החשמלי תגיע לכלל האוכלוסייה, בכל רחבי הארץ, התאמת ופישוט הרגולציה וקידום תחרות בשוק זה."

מודל ביקושים לרכב חשמלי 

משרד האנרגיה והתשתיות מפרסם את התחזית לכניסת כלי רכב חשמליים והשפעתה על משק החשמל בעשורים הקרובים. התחזית מתבססת על מודל שבחן מספר תרחישים, המרכזי שבהם נשען על החלטות ממשלה הקובעות יעדים להפחתת פליטות בתחום התחבורה.  התחזית הוכנה במסגרת מודל כולל הצופה את ביקושי האנרגיה במשק עד שנת 2050, שגיבשו מינהל הדלק והגז, אגף בכיר תכנון, מדיניות ואסטרטגיה, רשות הגז הטבעי ואגף תחבורה נקייה בחטיבה לאנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה והתשתיות.

על פי המודל, סך הביקוש העתידי לחשמל מסקטור התחבורה, הכולל כלי רכב פרטיים, כלי רכב כבדים, אוטובוסים ורכבות, צפוי להיות משמעותי ולחולל שינוי במשק החשמל.

משרד האנרגיה והתשתיות פועל כל העת למען משק אנרגיה נקי מפליטות תוך התייעלות באנרגיה ושמירה על ביטחון האנרגיה של מדינת ישראל. המשרד חרט על דגלו להגדיל את מספר כלי הרכבים החשמליים בישראל לקראת הפיכת משק האנרגיה לנקי מפליטות.

כתיבת תגובה