תיקי השקעות יתנהלו ללא צורך במפגש ‘פנים אל פנים’ עם הלקוח

יו”ר רשות ניירות ערך, פרופ’ שמואל האוזר: “המהלך מניח את הבסיס לא רק למתן שירותי ייעוץ וניהול תיקים בסכומים קטנים ללקוחות קטנים, אלא גם מסחר חברתי שמתפתח בעולם ושירותי איתותים למשקיעים בישראל”

שמואל האוזר צילום: יוסי זליגר

ביום חמישי האחרון, פורסם ברשומות תיקון לצו איסור הלבנת הון החל על מנהלי תיקים. תיקון הצו שיזמה רשות ניירות ערך מתייחס להחלת סטנדרטים בינלאומיים מעודכנים בתחום איסור הלבנת הון על מנהלי התיקים, ויחד עם זאת כולל גם הקלות לגבי אופן זיהוי ואימות פרטי הלקוח בעת פתיחת חשבון. הקלות אלה מסירות את החסם האחרון הקיים כיום בפני מנהלי תיקים המבקשים לתת שירותים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים, ללא צורך בקיום מפגש ‘פנים אל פנים’ עם הלקוח.

בתקופה האחרונה ביצעה רשות ניירות ערך מספר מהלכים על מנת להתאים את הרגולציה החלה על מנהלי התיקים למתן שירותים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. במסגרת זו, במהלך 2016, פרסמה הרשות הוראה המאפשרת מתן שירותי ניהול תיקים ושירותי ייעוץ או שיווק השקעות, כאשר הקשר עם הלקוח מתנהל כולו באמצעים מקוונים וללא צורך בקיום פגישה פרונטלית עם הלקוח או בחתימתו פיזית על מסמכים שונים.

ההוראה מסדירה את אופן מתן השירותים באמצעות השימוש באמצעים טכנולוגיים, תוך הבטחת שמירה על טובת הלקוחות. בהוראת הרשות מוסדרים מגוון השירותים אותם רשאים להעניק מנהלי התיקים באמצעים טכנולוגיים, ביניהם לא רק שירותי ייעוץ השקעות או ניהול תיקים קלאסיים אלא גם שירותים נוספים כמו, שירותי “איתותים” (מתן ייעוץ השקעות אחיד בו זמנית למספר רב של לקוחות באמצעות שליחת מסרוני SMS ושירותי “מסחר חברתי” (העמדת פלטפורמה בו הלקוחות יכולים לצפות או להעתיק פעילות במסחר של צד שלישי).

עם זאת, לאור הרגולציה החלה בהתאם לחוק איסור הלבנת הון, עדיין נדרשו בעלי הרישיון לקיים פגישה עם הלקוח ולזהות אותו פנים אל פנים וכן לקבל את חתימתו הפיזית על מסמכים מסוימים, ולפיכך לא יכולים היו בעלי הרישיון לקיים הליך מקוון לחלוטין. כאמור, עם כניסתו לתוקף של התיקון לצו, יתאפשר לבעלי הרישיון להעניק שירותים באופן מקוון לחלוטין ללא צורך בקיום מפגש פרונטלי עם הלקוח.

inner

כתיבת תגובה