תיק בזק-יס: הממונה על האכיפה הדליפה מהוועדה ה”בלתי תלויה”

העמדה לדין בכפוף לשימוע • פרקליטות מיסוי וכלכלה פרסמה אמש החלטתה להעמיד לדין את המעורבים בפרשה בכפוף לשימוע • מהפרסום עולה דרך פעולה שיטתית שהכניסה מאות מיליוני שקלים למעורבים • חשודים כי העבירו הנחיות לאופן פעילות פקידים במשרד התקשורת בכל הנוגע לעניינם

אלוביץ בבית המשפט | צילום: פלאש 90

סדרת האישומים העולים מתיק החקירה שמפרסמת פרקליטות מיסוי וכלכלה נגד שאול אלוביץ’ ונושאי משרה בכירים נוספים בקבוצה ובחברת Yes, ביניהם אור אלוביץ’, עמיקם שורר, לינור יוכלמן, ומנכ”ל Yes, רון איילון, לא מביישים ספר פשיעה כלכלי של סופר מתוחכם ביותר.

בין האישומים ניתן למצוא התערבות בוועדות בלתי תלויות, פעלולים כספיים שהביאו לתוצאות ודוחות שונות לגמרי מהמציאות, עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, עבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך ואפילו שיבוש הליכי חקירה באמצעות תיאומים ומחיקת הודעות. ניתן לומר שהתיק משקף את המשפט: “המציאות עולה על כל דמיון” ומסביר את כוחה המונופוליסטי והבלתי מוגבל של בזק.

על פי כתב החשדות, במהלך שנת 2013 בחנה חברת בזק, שהייתה בשליטת אלוביץ’, אפשרות של רכישת יתרת מניותיה של חברת Yes מחברת יורוקום שנשלטה אף היא על ידי אלוביץ’, באופן שבזק תהפוך לבעלת המניות היחידה ב- Yes, כך שלאלוביץ’ היה עניין אישי בעסקה זו.

בדרך לעסקה החליט דירקטוריון בזק, על הקמת ועדה בלתי תלויה המורכבת מחברי דירקטוריון החברה. במועד הקמת הוועדה הגדיר דירקטוריון בזק כי אלוביץ’ וגורמים נוספים הנגועים בעניין אישי בעסקה, יהיו ממודרים מעבודת הוועדה.

הממונה על העקיפה

מזכירת חברת בזק והממונה על האכיפה בחברה, לינור יוכלמן, שימשה גם כמזכירת הוועדה והיא השתתפה ברוב המוחלט של הישיבות ונחשפה למידע שהוצג בפני חברי הוועדה.

זאת ועוד, בישיבת הדירקטוריון בה הוחלט על הקמת הוועדה הבלתי תלויה, יוכלמן הציגה מצג לפיו אלוביץ’ ושאר בעלי העניין האישי יהיו ממודרים מעבודת הוועדה הבלתי תלויה.

אלא שבניגוד להחלטה ולהצהרתה, כך על פי פרסומי הפרקליטות, הדליפה יוכלמן לשאול אלוביץ’, לאור אלוביץ’ ולעמיקם שורר, מיוזמתם ומיוזמתה, פרטים חסויים על אודות פעילות הוועדה הבלתי תלויה, ועדכנה אותם באופן שוטף מתוך דיוני הוועדה ואף הדליפה להם מסמכים חסויים רבים.

המידע שהדליפה להם, כלל מידע בנוגע לטווח המחירים הראוי בעיני יועצי הוועדה לרכישת Yes, הערכת בזק ביחס לשוויה של Yes, היבטים טקטיים של ניהול המשא ומתן מול יורוקום, ועוד.

אלוביץ’ והחשודים הנוספים, הסתירו ממוסדות בזק את מעורבותם בעבודת הוועדה ועשו בחומרים המודלפים שימוש, לצורך יצירת יתרון לקבוצת יורוקום במשא ומתן. הם אף חלקו ביניהם את המידע שהודלף להם והעבירו אותו ביניהם וכן לגורמים נוספים, כאשר יוכלמן הייתה מודעת לכך.

בהמשך אישרו מוסדות בזק את עסקת בזק-Yes, על בסיס מצג כוזב לפיו הליך המשא ומתן נוהל באופן תקין. בנוסף, לחשודים מיוחסות גם עבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך, נוכח העובדה שבזק כללה פרטים מטעים בדיווחיה על אודות עסקת רכישת מניות Yes.

שקר כדי שתתעשר

חלק נוסף של החשדות עוסק בפעלולים כספיים. על פי תנאי ההסכם, עם השלמתו, היה על בזק לשלם ליורוקום תמורה במזומן, ככל שיתמלאו תנאים מסוימים. בין היתר, קבע ההסכם כי סכום נוסף ישולם ככל שתזרים המזומנים החופשי המצטבר של Yes יגיע לרף מסוים.

על פי החשדות, אלוביץ’ הנחה את רון איילון, מנכ”ל Yes, לפעול לניפוח תזרים המזומנים החופשי של Yes בשנות העסקה, באופן מלאכותי, כך שיגיע לרף המרבי שנקבע בהסכם או קרוב לכך.

בהתאם להנחיית אלוביץ’ וכתוצאה מהלחץ שהפעיל, רקם איילון יחד עם סמנכ”ל הכספים של Yes, מיקי ניימן, ומנהל הכספים בחברה, אורן ברגמן, תכנית מרמתית רחבת-היקף לדחיית תשלומים לספקים, ששינתה את מדיניותה הפיננסית של Yes ויצרה מצג שווא מלאכותי ביחס לנתוני התזרים של Yes.

כתוצאה ממימוש התכנית המרמתית לניפוח התזרים, יצרו החשודים מצגים כוזבים בנתוניה הכספיים של Yes, שלפיהם Yes עמדה ביעדי התזרים החופשי שנקבעו בהסכם.

 

מדובר במאות מיליוני שקלים שהוסטו ובמסגרת מצגים כוזבים אלו אלוביץ’ קיבל לידיו, במרמה, סכום כולל של כ-118 מיליון שקלים. עוד הביאו המצגים הכוזבים לכך שבזק תכלול בדוחותיה הכספיים שפורסמו בציבור, שורה של פרטים מטעים.

מהפרקליטות נמסר, כי מימוש התוכנית המרמתית, נמשך גם לתוך שנת 2017 אך נקטע בשל פרוץ החקירה.

לאחר פיצוץ הלוויין “עמוס 6” שבבעלות חברת חלל, אשר סיפקה ל- Yes את שירותי הלוויין לצורך פעילותה, עלה צורך לבחון התקשרות אפשרית נוספת של Yes עם חברת חלל. חברת חלל נשלטה אף היא על ידי אלוביץ’, ולכן החליטו מוסדות בזק, פעם נוספת, להקים ועדה בלתי תלויה שתורכב מחברי דירקטוריון החברה, לצורך בחינת התקשרות זו וגיבוש עמדתה של בזק בנוגע לעסקה.

חוזר חלילה

כמעשיו בראשונה כך מעשהו בשנייה. על פי כתב החשדות גם במקרה הזה, בעלי העניין האישי בעסקה, שאול ואור אלוביץ’, בנו של אלוביץ’ ומי ששימש אותה עת כיו”ר דירקטוריון חלל לצד תפקידיו בבזק וחברות מקבוצת יורוקום, היו אמורים להיות ממודרים כליל מעבודת הוועדה ומן המשא ומתן.

אלא ששוב יוכלמן שימשה כמזכירת הוועדה הבלתי תלויה, כאשר חברי הוועדה נותנים בה אמון והיא נחשפה למידע החסוי של הוועדה, והדליפה לאלוביץ’ ולאור אלוביץ’ פרטים חסויים על אודות פעילות הוועדה, עדכנה אותם על תוכן הדיונים והעבירה חומרים סודיים שהוכנו לקראת דיוני הוועדה, לעיתים עוד בטרם הועברו אלה לחברי הוועדה עצמם.

על יסוד המידע שהודלף להם, נסגרה העסקה באופן המטיב עימם ומוסדות בזק אישרו את עסקת ההתקשרות עם חלל, על בסיס מצג כוזב לפיו הליך המשא ומתן נוהל באופן תקין ומבלי שבעלי העניין מעורבים בו.

גם כאן מיוחסות לחשודים גם עבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך, נוכח העובדה שבזק כללה פרטים מטעים בדיווחיה על אודות עסקת ההתקשרות עם חלל ועל אודות אופן פעולת הוועדה הבלתי תלויה.

מכתבי שימוע נשלחו גם למספר חברות מקבוצת יורוקום, ששאול ואור אלוביץ’ היו אורגנים בהן ופעלו לטובתן, במסגרת החשדות המיוחסים להם. כן נשלח מכתב שימוע גם לחברת חלל.

משרד התקשורת עובד בבזק

אלא שבזה לא תם הסיפור של בזק. על פי כתב החשדות, לאחר מינויו של פילבר למנכל משרד התקשורת, נרקמה בינו לבין קמיר, יועץ לבזק לשעבר, והנדלר, מנכ”לית בזק לשעבר, מערכת יחסים פסולה, חשאית וחריגה, שנסבה על ענייניה הרגולטוריים של בזק.

פילבר העביר לקמיר והנדלר, וכן שוב לאלוביץ’ וגורמים נוספים בבזק, מסמכים פנימיים של משרד התקשורת, טיוטות מסמכים רשמיים בטרם פרסומם, וחומרים נוספים, כאשר האחרונים מעבירים הערות למסמכים אלה וכן הנחיות לגבי אופן פעולתו במשרד התקשורת, בקשר לנושאים הנוגעים לקבוצת בזק ועסקיו של אלוביץ.

בדומה לחשדות למעלה, מיוחסת להנדלר ולשאול אלוביץ’ עבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך. בנוסף הם חשודים בשיבוש מהלכי משפט, בגין מחיקת הודעות ממכשיריהם הניידים, מיד כאשר נודע להם על החקירה, במטרה לשבש חקירה.

התיק נחקר על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך והוא מטופל על ידי מנהלת מחלקת ניירות ערך, עו”ד יהודית תירוש, סגן מנהלת המחלקה, עו”ד אמיר טבנקין ועוה”ד ניצן וולקן וסתיו גינת. כולם ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה שהודיעה כי היא שוקלת להגיש נגד המעורבים והחשודים כתב אישום בכפוף לשימוע.

מומלץ עבורך

תגובה אחת ל: "תיק בזק-יס: הממונה על האכיפה הדליפה מהוועדה ה”בלתי תלויה”"

  1. דאי מספיק מגעיל כבר ליכתוב כל
    יום על בזק מספיק זה כבר לא מענין
    אף אחד

כתיבת תגובה