תכנית החומש: כך תשנה הבורסה את פניה עד 2027

הבורסה לניירות ערך מציגה אסטרטגיה חדשה לשנים 2023-2027 | כניסה לתעשיית הנכסים הדיגיטליים והקריפטו; מעבר לפעילות ישירה מול הלקוחות והציבור; פיתוח ומכירה של טכנולוגיות לבורסות זרות | מנכ"ל הבורסה: "נמנף את יתרון הביתיות שלנו בישראל לטובת אימוץ ופיתוח של טכנולוגיות פינטק ולהפוך לבורסה שמפתחת ומוכרת שירותים ומוצרים לבורסות בעולם"

איתי בן-זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך | צילום: קובי קנטור, יח"צ

הבורסה לניירות ערך פרסמה לאחרונה את תכניתה האסטרטגית החדשה לשנים 2023-2027, זאת לאחר אישור דירקטוריון הבורסה בהתאם להמלצת הנהלת הבורסה בראשות המנכ"ל, איתי בן זאב.

כיווני הפעולה המרכזיים 2023-2027 יהיו בהמשך פיתוח וחיזוק הצעת הערך של פעילות הליבה: בכוונת הבורסה לשים דגש על המשך הצמיחה האורגנית, חיזוק הפרופיל הבינלאומי של הבורסה ומשיכת משקיעים זרים, כולל הגדלת היצע המוצרים הבינלאומיים הנסחרים והנסלקים על ידה. חיזוק אסטרטגיית נזילות ושוק הנגזרים כולל השקה מחדש של החוזים העתידיים. ישוכללו ערוצי ההפצה ללקוחות הקיימים ויותאמו מאפייני השוק המקומי לסטנדרטים המקובלים בעולם. רפורמה בעולמות ה-OTC בין היתר, ע"י פיתוח מערכות חדשניות וייעודיות בתחום הסליקה והדיווח של עסקאות מחוץ לבורסה (OTC – Over the Counter).

250/200 סייד בר + קובייה

העמקת הפעילות הישירה והקשרים עם הלקוחות: תהליכי הדיגיטציה העוברים על השווקים הפיננסים הבינלאומיים מעצבים גם הם מחדש את אופי השירותים המסופקים ללקוחות הבורסה, ומהווים הזדמנות ליצירת ערוץ פתוח לקשר ישיר עם הלקוחות תוך מיצוי ההזדמנויות הכרוכות בכך. בכלל זה בכוונת הבורסה לפעול לחיזוק תחום הדיגיטל, הפצת המידע והאנליטיקה, כולל יצירת נכסים דיגיטליים חדשים ופיתוח מגוון רחב של פתרונות ושירותים חדשניים המותאמים לכל סגמנט של לקוחות החברה. מתן שירותים ישירים למשקיעים מוסדיים ולשחקני שוק כולל הענקת שירותים ישירים לגופים מוסדיים על-ידי מסלקת הבורסה (קסטודי לניירות ערך, שירותי השאלה) שיאפשרו למשקיעים המוסדיים להתמודד עם חלק מהאתגרים בשוק וישכללו את שוק ההון המקומי, יוזילו עלויות, יפחיתו את הריכוזיות הקיימת בעולם הפיננסי ויעודדו את התחרות.

הקמת פלטפורמה לנכסים דיגיטליים מבוססת בלוקצ'יין (DLT) וכניסה לעולמות הקריפטו: הבורסה בתל אביב תפעל ליישום טכנולוגיות חדשניות, בהן טכנולוגיות DLT, טוקניזציה של נכסים דיגיטליים מסוגים שונים וחוזים חכמים. בכוונת הבורסה לבחון מגוון רחב של כיווני פעולה פוטנציאלים, כולל הסבת תשתיות קיימות לטכנולוגיות חדשניות, הקמת פלטפורמות ייעודיות על בסיס הטכנולוגיות החדשניות, הצעת שירותים ומוצרים שונים בקשר לנכסים דיגיטליים ועוד.

ייצוא שירותים ופתרונות טכנולוגיים לבורסות זרות: קידום מכירה של שירותים ופתרונות טכנולוגיים המיועדים לבורסות קטנות ובינוניות, על בסיס היכולות הטכנולוגיות הקיימות של הבורסה ואלה שיפותחו במסגרת יישום התוכנית החדשה. פעילות זו תחזק את שיתופי הפעולה והפרופיל הבינלאומי של הבורסה, בשים לב למעמדה של ישראל כמדינה בעלת יכולות טכנולוגיות מתקדמות וחדשניות. אספקת שירותים ושיתופי פעולה אלה ייתכן ויכללו רכישת אחזקות בבורסות זרות.

שינוי מבני

בהתחשב ביעדים האסטרטגיים החדשים, המרחיבים באופן משמעותי את היקף ורוחב הפעילות מעבר לפעילויות הליבה ולאחר בחינת המבנה התאגידי של הבורסות המובילות בעולם, בכוונת הבורסה לקדם שינוי מבני שיתמוך ביישום מוצלח של התוכנית האסטרטגית ובהמשך פיתוחו ושכלולו של שוק ההון לטובת הציבור הרחב. המבנה החדש יכלול חברת אחזקות שתחתיה יפעלו חברות בנות שונות (כולל חברות בנות קיימות וייעודיות שיוקמו למימוש יעדי התוכנית). בנוסף, בכוונת החברה לבחון תכנית רכישות ו/או השקעות אסטרטגיות בתחומי פעילותה ו/או בתחומים בעלי ערכים מוספים.

כחלק מאישור התכנית האסטרטגית החדשה, הנהלת הבורסה מציבה יעד כמותי של קצב צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) בהכנסות, הנובע מצמיחה אורגנית בפעילות, שיעמוד על שיעור של כ- 12%-10% במהלך חמש השנים הקרובות.

לצורך גיבוש התוכנית, ניתחו בבורסה לעומק את המגמות וההתפתחויות בסביבתה העסקית ובשווקים. בין אלו ניתן לציין בראש ובראשונה את המצב המקרו כלכלי של מדינת ישראל, הגלובליזציה בשווקים הפיננסים הכוללת התבססות מרכזים פיננסיים גלובליים המתחרים ביניהם לצד רגולציה המקדמת הסרת חסמים וסטנדרטיזציה בינלאומית, גידול בהיצע הכסף המוסדי וגידול משמעותי בהשתתפות הריטייל בשוק ההון, בעיקר לאור ההתחזקות של דיגיטציה, פיתוח כלי השקעה, הורדת חסמי כניסה ועוד. בנוסף בולטות מגמות של חדשנות דיגיטלית המאופיינת בהתקרבות בין שווקי ההון המפוקחים לשווקים אלטרנטיביים, שינויי רגולציה מקומיים וסביבה של עליית ריבית אשר משפיעה על נזילות, סחירות וטעמי המשקיעים.

Inner article

עמדה ביעדים

בהודעתה דיווחה הבורסה כי הושלמה בהצלחה התוכנית האסטרטגית לשנים 2017-2022: התוכנית האסטרטגית החדשה גובשה לקראת סיומה של התוכנית האסטרטגית הקודמת של הבורסה שהוביל המנכ"ל, איתי בן זאב עם כניסתו לתפקיד. יש לציין 4 הישגים מרכזיים בה: מיצוב הבורסה כשחקן מפתח ואקטיבי בשוק ההון הישראלי, מעבר ממלכ"ר לחברה ציבורית רווחית, הוכחת יכולת ביצוע בפיתוח שירותים ותהליכי מכירה וכן התייעלות ארגונית כולל שיפור הגמישות הניהולית.

אלו באים לידי ביטוי, בין היתר, גם בתוצאות כספיות חזקות עם שיעור הרווח התפעולי המתואם מההכנסות שיותר מהוכפל, משיעור של כ-9% ב- 2017 לשיעור של קרוב ל- 25% במחצית הראשונה של 2022 ושיעור צמיחה בהכנסות משירותים שעמד בשנים 2017-2021 על כ- 7.5% בשנה, לעומת גידול של כ- 4% בשנה בלבד בקצב ההוצאות התפעוליות בתקופה זו.

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה: "אנו רואים בחמש השנים הקרובות חלון הזדמנויות קריטי להשתלבותה של הבורסה הישראלית במהפכה הטכנולוגית שעוברים שוקי ההון בעולם; התכנית מהווה קפיצת מדרגה בפיתוח וניהול שירותים ומוצרים חדשניים מתוך הסתכלות על מגמות השוק; אנו לא רק מתכוונים להיות חלק מהשינוי אלא לשאוף ולהוביל אותו; אנו נמנף את יתרון הביתיות שלנו בישראל לטובת אימוץ ופיתוח של טכנולוגיות פינטק ולהפוך לבורסה שמפתחת ומוכרת שירותים ומוצרים לבורסות בעולם. בנוסף, הפער בין העוצמה הכלכלית של ישראל לפעילות שוק ההון המקומית ולנעשה בעולם מייצר הזדמנות ייחודית משמעותית להמשך הצמיחה של הבורסה ולהרחבת תחומי פעילותה".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה