תכנית שפיר אושרה: קרית גת תורחב במרקם הפנימי והחיצוני

הבנייה לחרדים בשטחי מערב קרית גת (סמוך לשפיר) עברה משוכה נוספת • המועצה הארצית לתכנון ובנייה החליטה לאשר את תמ"א 35/3 לטובת פיתוח של קרית גת לכיוון צפון ודרום וכן להפקיד שינוי לתכנית המתאר המחוזית שתאפשר את קידומה של תכנית המתאר הכוללנית החדשה לעיר • שר הפנים, אריה דרעי: "קריית גת תהפוך לאבן שואבת למגוון אוכלוסיות"

אריה דרעי מכריז על הקמת העיר החרדית בשפיר, במערב קרית גת | צילום: יעקב כהן יח"צ

המועצה הארצית לתכנון ובנייה החליטה להרחיב את מרקם העירוני של קרית גת לטובת המשך פיתוחה העתידי.

המועצה, בראשות מנכ"ל משרד הפנים, מרדכי כהן, קיבלה אתמול (ג') החלטה להמליץ לממשלה, על הרחבת המרקם העירוני של קרית גת וכן על הגדלת שטחי הפיתוח של העיר.

המועצה השתכנעה, כי לאור תוספת הפיתוח המתוכננת לעיר, ניתן היקף ראוי של 'שטח פתוח מיוחד' אשר יאפשר מענה לפנאי ונופש לרווחת תושבי העיר והמרחב, ולפיכך ההחלטה כוללת הרחבה של המרקם העירוני של קריית גת בתמ"א 35 גם לשטח שמצפון מערב לעיר.

הדבר מגיע לאחר שגורמים שונים שהוזמנו למועצה הביעו את זעמם על אי מיצוי בנייה והתחדשות עירונית בתוככי העיר, ומירוץ להקצאת שטחים, שלפי הידוע, מיועדים למגורי חרדים.

אך לבסוף, לאחר ששמעה את המוזמנים ודנה בשינוי לתכנית המתאר המחוזית, השתכנעה המועצה הארצית בחשיבות קידומה של התכנית, הן כמענה לצורכי הפיתוח של העיר קרית גת בטווח הארוך למגוון מגזרי אוכלוסייה, הן לצורך הרחבת שטחי התעסוקה של העיר והן עבור שטחים  של פנאי ונופש לאוכלוסיית העיר, שעיקרם לאורך נחל לכיש, זאת במסגרת הגדרת "שטח פתוח מיוחד".

השינוי בתמ"א 35 ולתכנית המתאר המחוזית, עליהן החליטה המועצה הארצית צפוי לייצר ודאות לגבי כיווני הפיתוח של העיר על בסיס ראיה תכנונית כוללת וצופה פני עתיד ויאפשרו את קידומה של תכנית המתאר הכוללנית לישוב.

המועצה הארצית רואה חשיבות בפריסת הפיתוח העירוני בצפונה, במערבה ובדרומה של העיר, אותו ניתן יהיה לקדם במקביל וברצף לפיתוח העירוני הקיים.

שר הפנים, אריה דרעי רמז בתגובתו כי הוא מרוצה מהתקדמות השכונה שתשב על השטח המערבי של העיר קרית גת, צמוד לשטחי המועצה האזורית שפיר: "החלטת המועצה הארצית לתכנון ובנייה תסייע לקרית גת להתפתח צפונה, מערבה ודרומה ולהפוך לאבן שואבת למגוון אוכלוסיות שמשוועות לפתרונות דיור באזורים נגישים תחבורתית ולמרכזי תעסוקה משמעותיים. קרית גת חייבת לקבל מענה אמיתי במסגרת הסכמי הגג לאור הדיור המואץ שיקודם במסגרתה".

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה