תרומת השתלבות אנשים עם מוגבלויות לתוצר

מחקר שנערך עבור נציבות שוויון זכויות מציג את תרומת השתלבות בני אדם עם מוגבלויות בתעסוקה • מתוצאות המחקר עולה כי כל עליה של נקודת אחוז בשיעור השתלבות בעלי מוגבלויות תתרום מעל ל-300 מיליון שקלים לתוצר • עוד מגלה המחקר כי במגזר החרדי הפער בין אנשים עובדים עם מוגבלות לכאלו העובדים שאינם עם מוגבלות הוא הנמוך ביותר משאר האוכלוסייה

השתלבות אנשים עם מוגבלויות | צילום: Firma V, שטארסטוק

מחקר חדש מראה, שצפויה תוספת לתוצר הלאומי ולהכנסות המדינה, כתוצאה מעלייה בתעסוקה של אנשים עם מוגבלות בישראל. המחקר נערך לבקשת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, בידי התכנית לכלכלנים חברתיים.

מדובר במחקר שהתבסס על נתוני ביטוח לאומי ונעשה בחיתוכים רבים בין הקבוצות באוכלוסייה, על מנת להגיע לתוצאות נכונות באופן המרבי. המחקר בדק את שכרם של אנשים עם מוגבלות ואנשים ללא מוגבלות; נשים וגברים; יהודים חרדים, יהודים שאינם חרדים וערבים; 5 קבוצות גיל; 7 אזורים גיאוגרפיים.

תוצאת המחקר מראה, שכל עלייה של נקודת אחוז בשיעור התעסוקה של אנשים עם מוגבלות, תגדיל את התוצר ב-320-440 מיליון שקלים. עלייה של 9 נקודות אחוז, שמשמעה עמידה ביעד של ועדת תעסוקה 2030, תגדיל את התוצר (כיום) בכ-4.44 מיליארד ש"ח.

בנוסף, כל עלייה של נקודת אחוז בשיעור התעסוקה, תגדיל את הכנסות המדינה מדמי בריאות ומדמי ביטוח לאומי בכ-48 מיליון שקל. עלייה של 9 נקודות אחוז, כאמור, תוסיף 432 מיליון שקל להכנסות המדינה.

נקודת ההנחה, שאנשים עם מוגבלות שיכנסו לשוק העבודה, ירוויחו את השכר הממוצע של אנשים שכבר עובדים ודומים להם, עשויה להיות הנחה בעייתית. אפשר להניח כי קיימת סיבה לכך שאנשים מסוימים עובדים ואחרים לא. לכן יתכן כי אנשים חדשים שיכנסו לשוק העבודה, ירוויחו פחות מאלו שכבר נמצאים בו. על אחת כמה וכמה כאשר נאמדת כניסתם של אנשים רבים לשוק העבודה.

לאור הבעייתיות של ההנחה הזאת, בוצע גם ניתוח רגישות, במסגרתו הניח המחקר כי המועסקים החדשים, ירוויחו שיעורים שונים מהשכר הממוצע באותה אוכלוסייה. בנוסף, בוצע חישוב לתוספת התוצר הצפויה, במידה ומדינת ישראל תגיע ליעד שהוצב ע"י ועדת תעסוקה 2030, שקבעה יעד תעסוקה של 51% מקרב אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות (לעומת 42% כיום).

במהלך הכנת המחקר התבררה העובדה, כי ישנם הבדלים משמעותיים בין נתוני הלמ"ס והביטוח הלאומי. על פי נתוני הלמ"ס, בישראל ישנם כ-1,412,000 אנשים עם מוגבלות, כאשר מתוכם כ-700,703 אנשים בגילאי העבודה. שיעור התעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלות הוא 51%. לעומת זאת, על פי נתוני הביטוח הלאומי, בישראל ישנם רק כ-462,602 אנשים עם מוגבלות, בגילאי העבודה ושיעור התעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלות, הוא 42%.

הקהילה החרדית מקבלת ציון לשבח בתוצאות המחקר. בגרף המראה את ההשוואה בין רמת התעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלויות במגזרים השונים, רואים בבירור כי במגזר החרדי יש שיעור גבוה יותר של עובדים בעלי מוגבלויות מול עובדים רגילים, לעומת המגזרים האחרים.

במגזר הכללי, אחוז התעסוקה הרגיל, עומד על 78% לעומת 47% בקרב בעלי מוגבלויות, פער של 31%. במגזר הערבי אחוז התעסוקה הכללי עומד על 62.7% לעומת 27% בקרב בעלי מוגבלויות, פער של 35.7%. ואילו במגזר החרדי, אחוז התעסוקה הכללי עומד על 58% לעומת 32.6% בקרב בעלי מוגבלויות, הפער הקטן ביותר, של 25.4% בלבד. זו מחמאה לכל אותם ארגונים העוסקים בבעלי מוגבלויות ושילובם בחיים השוטפים.

יצוין, כי במחקר זה לא נאמדו העלויות העקיפות, כתוצאה מיציאה לעבודה של אנשים עם מוגבלויות. מחקרים מראים, בין היתר, כי אבטלה עשויה להוביל לבעיות בריאותיות וכן להחמיר בעיות קיימות. החמרת בעיות בריאותיות, מגדילה את הוצאות הבריאות וכן עשויה להגביר את הנטל על המשפחה. לעומת זאת, עלייה בשיעור התעסוקה של אנשים עם מוגבלות, צפויה להקטין את הוצאות המדינה עבור סיוע בשכר ולהשפיע על כמות העובדים הסוציאליים אותם יש צורך להעסיק.

המחקר בוצע על ידי מתמחים בתוכנית לכלכלנים חברתיים במכללה החברתית כלכלית, בהנחיה מקצועית של צוות התוכנית והוגש לנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים. הם מציינים כי הדו"ח מיצג את חוות דעתה של התוכנית ואין במצוין בו בכדי לייצג את עמדתו או מדיניותו של המשרד.

בתוצאות המחקר מראים החוקרים, את הכדאיות בהשקעה של הרחבת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות. אולם בהמלצותיהם הם כותבים, כי כדאי לבצע "מחקר המשך שיתמקד בהשוואה בינלאומית, במטרה למצוא אמת מידה לפער בין שיעור התעסוקה של אנשים עם מוגבלות, לזה של אנשים ללא מוגבלות בישראל. הפער שיימצא יאפשר את אמידת העלות הכוללת כיום".

בנוסף, ראוי למצוא אמות מידה נוספות, לפער בין תעסוקה של אנשים עם מוגבלות, לזה של אנשים ללא מוגבלות, שאינן מבוססות על השוואה בינלאומית.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה