1,200 עובדים זרים מיומנים יקבלו היתרים לעבודה בתעשייה

על רקע מחסור בעובדים מיומנים בתעשייה: משרד הכלכלה והתעשייה מזמין את המעסיקים להגיש בקשות לקבלת היתרים להעסקת עובדים זרים מיומנים לתעשייה הישראלית | מדובר על הקצאה לכ-1,200 מהנדסים, הנדסאים, טכנאים, חשמלאים, מפעילי מכונות ועוד | ההיתרים יינתנו תוך שמירה על מצבת העובדים הישראלים בחברה

עובדי תעשייה | צילום אילוסטרציה: יוסי זליגר, פלאש 90

לאור המחסור בעובדים מיומנים, מודיע משרד הכלכלה והתעשייה על פתיחת הקצאה נוספת להגשת בקשות להעסקת עובדים זרים מיומנים בתעשייה. מדובר על הקצאה לכ-1,200 מהנדסים, הנדסאים, טכנאים, חשמלאים, מפעילי מכונות ועוד. זאת בהתאם למכסה להעסקת עובדים זרים בענף התעשייה שנקבעה בהחלטת הממשלה 602, אשר תיקנה את החלטת הממשלה 4110.

בשלהי שנת 2021 פורסמה הקצאה עבור 1500 עובדים זרים מיומנים לענף התעשייה, במסגרתה ניתנו עד כה היתרים לכ- 300 עובדים. בהתאם להחלטות הממשלה בנושא, יש להעסיק את העובדים הזרים בשכר שלא יפחת מ-130% מהשכר הממוצע במשק.

לאחר ששרת הכלכלה והתעשייה, האלופה במיל' אורנה ברביבאי, חתמה על תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים) (תיקון), התשפ"ב-2022, שאושרו בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת ביום 11.5.22, התכנס פעם נוספת הצוות הבין משרדי בהובלת מנכ"לית זרוע העבודה, אשר עדכן המלצותיו ביחס לאופן הקצאת העובדים, משלחי היד בהם יועסקו ועוד. כעת, עם הגשת המלצות הצוות למנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה ביום 25.7.22, ניתן לפרסם הקצאה ליתרת המכסה, בסך כ-1,200 עובדים.

במסגרת זו, נקבעו התנאים הבאים: על העובדים להיות אזרחי מדינות בעלות תמ"ג לנפש שווה לישראל או גבוה ממנה, כאמצעי למניעת ניצול עובדים ממדינות מוחלשות.  לחלופין, ניתן יהיה להעסיק עובדים ממדינות שכלל תושביהן רשאים לעבוד לתקופות ארוכות, כחוק וללא אשרה מיוחדת, במדינה שהתמ"ג לנפש שלה שווה או גבוה מהתמ"ג לנפש של מדינת ישראל. לא מאושרות מדינות המצויות ברשימות 3 TIER  ו-  TIER 2 List Watch בדו"ח מחלקת המדינה האמריקאית בנוגע לסחר בבני אדם. לאחרונה פורסם עדכון לרשימה זו כך שגם רומניה נכללת ברשימת המדינות המאושרות.

לפי נהלי רשות האוכלוסין וההגירה, מינהל התעשיות במשרד הכלכלה יפרסם את דבר ההקצאה לתעשייה, יקבל ויבדוק את הבקשות ויעביר את ההמלצות לרשות האוכלוסין לאישור. ההיתר יהיה בתוקף עד ליום 31/12/2023, וזאת בהתאם להחלטות הממשלה בנושא.

870/135 ליינר ארטקל

ההקצאה מיועדת לחברות ישראליות בענף התעשייה לפי הגדרות הלמ"ס, ועל התעשיין  לוודא כי סך ההיתרים המבוקש על ידו ועובדים זרים נוספים המועסקים על ידו, אינו עולה על 10% מסך העובדים הישראלים בחברה.  לדוגמא חברה בעלת 90 עובדים ישראלים ו-5 עובדים זרים, תוכל לבקש עד 4 היתרים לעובדים זרים נוספים.

כן נקבע כי אחד הקריטריונים למתן עדיפות בהקצאה, יהיה על בסיס תעסוקת עובדים ישראלים בחברה – ככל ששיעור העובדים הישראלים בעסק גבוה יותר, כך יקבל התעשיין תיעדוף גבוה יותר בהקצאה.

כתיבת תגובה