140 יח"ד 'מחיר למשתכן' ברמת שלמה קיבלו טופס 4

ראשונים בירושלים: הפרויקט הראשון של 'מחיר למשתכן' בשכונת רמת שלמה הירושלמית, קיבל טופס 4 • האכלוס יחל מיד לאחר חג הפסח • מה יהיה אופי המתחם בשכונה – ומיהו הדייר המפורסם שזכה בדירה בפרויקט, ומתוקף תפקידו נמנע מהתערבות בזירוז האישורים – אך גם לא יתגורר כנראה בדירה?

בניינים מחיר למשתכן ברמת שלמה | צילום: 'ביזנעס'

הפרויקט הראשון בירושלים של 'מחיר למשתכן' שמתאכלס: מתחם הבנייה הראשון של 'מחיר למשתכן' הכולל חמישה בניינים ברחוב הרב טולדנו הסמוך לרחוב חזון איש בשכונת רמת שלמה בירושלים, ומכיל 140 יח"ד קיבל היום (ד) אחה"צ טופס 4 מעיריית ירושלים, ויתאכלס כבר לאחר חג הפסח.

למרות שמדובר בפרויקט 'מחיר למשתכן' השוכן בשכונה חרדית, לא כל המתגוררים בו – או לכל הפחות אלה שזכו בו – אכן חרדים. כידוע, הגרלות 'מחיר למשתכן' לא בוצעו על פי בקשת הח"כים החרדיים שדרשו התאמה של המתחמים וההגרלות לטיב האוכלוסיה, בדגש על ייעוד יח"ד לחרדים – ועל כן, בין אלה שזכו בדירות במתחם ברמת שלמה רק כמחצית בלבד הינם חרדיים, כרבע דתיים/חובשי כיפה וכרבע חילונים במוצהר למרות היותה של השכונה חרדית לגמרי.

'ביזנעס' מציין כי למרות זאת, בתקנון הגישה להגרלות נאמר כי הזוכים – שרק 28 מהם 'בני מקום' בהגדרת ההגרלה – מודעים מראש לעובדה כי הכבישים בשבתות ובחגי ישראל יהיו סגורים לתנועת כלי רכב בשל אופי השכונה. באתר משרד השיכון נאמר מפורשות, כי "משרד הבינוי והשיכון מבקש להביא לידיעת הנרשמים להגרלה מס' 146 כי לאור אופייה של שכונת רמת שלמה, החליטה עיריית ירושלים ביום 5.11.2000, לסגור את כביש הגישה לשכונה משד' יגאל ידין, רח' שלמה זלמן דרוק, בשבתות ובמועדי ישראל".

פרויקט זה הוא סנונית ראשונה בהרחבת רכס רמת שלמה שאמור לגדול בכ-1,500 יח"ד בפרויקטים שונים לבנייה של יזמים חרדיים, ומתחמים נוספים של 'מחיר למשתכן' הפזורים במרחבי החלקים החדשים של השכונה הנבנים ומשווקים במרץ.

ל'ביזנעס' נודע, כי בפרויקט האמור, אחד הזוכים הינו חבר עיריית ירושלים, שלפי בקשתו בשיחה עימנו – לא ננקוב בשמו. נוכל רק לרמוז כי הוא כלל אינו חרדי, ואף נמנה על סיעה שהתמודדה ראש בראש עם המפלגות החרדיות בעיר – כולל נציגיהן החרדיים של הסיעות, שהתמודדו, כל אחד בנפרד, על ראשות העיר.

ייאמר לשבחו, כי עקב היותו חבר מועצת העיר, הוא נמנע כליל מעיסוק באשורים למתחם המגורים של 'מחיר למשתכן', והפנה את הזוכים האחרים שפנו אליו, אל חברו למועצה שידיו רב לו בנושאי תכנון ובנייה, יוסי דייטש.

בשיחה עמנו הוא מצהיר כי אינו מתכוון להתגורר במקום, וכי הוא ורעייתו נהנים בשכונה הירושלמית שבה הם מתגוררים כיום. מכיוון שהחוק מאפשר להשכיר את הדירה, הוא מתכוון להשכירה למי שיחפוץ בה.

ניתן רק לשער כי הדיירים שישכרו את הדירה מהדמות הפופולרית בצד השני של המפה הפוליטית המקומית – יהיו חרדים. נזכיר כי על פי תקנות הפרויקט, מכירת הדירה מותרת לאחר 7 שנים ממועד זכיית הדייר בדירה (במקרה הנוכחי, בחודש דצמבר 2016) או לאחר 5 שנים מיום קבלת טופס 4, המוקדם מביניהם.

על פניו, נראה כי מרבית הדיירים בפרויקט (כ-60% לפי הערכות ששמענו מדיירים שהשתתפו באסיפות שונות של הזוכים) יהיו שוכרים, כיוון שהזוכים אינם מתכוונים להתגורר בדירות בעצמם.

תופעה זו, תחזור על עצמה בערים רבות בארץ שבהן נבנים פרויקטים של 'מחיר למשתכן' – כיוון שמרבית הזוכים בהגרלות אינם מבני המקום, או שהמתחמים אינם באזורים המותאמים לאורחות חייהם.

תגובה אחת ל: "140 יח"ד 'מחיר למשתכן' ברמת שלמה קיבלו טופס 4"

  1. יש טעות בכתבה, איסור המכירה הוא 7 שנים מההגרלה של הזוכים ולא של הקבלן. דהיינו 13.12.16

כתיבת תגובה