140 מיליון יוקצו לעידוד התחדשות עירונית בפריפריה

בצעד ראשון מסוגו: הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית תקדם פרויקטים של התחדשות עירונית בפריפריה בתקציב של כ-140 מיליון ₪ | הרשות מזמינה רשויות מקומיות להציע מתחמי פינוי בינוי שיזכו לסיוע ממשלתי שיאפשר את ביצועם

התחדשות עירונית | צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

הקול הקורא הוא יוזמה ממשלתית ראשונה לקידום התחדשות עירונית בפריפריה, בהובלת שר הבינוי והשיכון, זאב אלקין, ובניהול הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, במהלך שיושקע בו תקציב בהיקף של 110 מיליון ₪ מטעם הרשות להתחדשות עירונית. לצד זאת,תאגם התכנית תקציבים נוספים ממשרד הביטחון, ככל שיבוצעו פרויקטים ביישובים הזכאים למימון מטעם משרד הביטחון לפי תכנית 'מיגון הצפון', כך שהיקף התכנית צפוי להגיע לכ-140 מיליון ₪ סה"כ.

התקציב הממשלתי יסייע למימוש פרויקטים של פינוי בינוי במתחמים המצויים בשטחן של עיריות או מועצות מקומיות בנגב או בגליל, ואשר אין היתכנות כלכלית למימושם, וזאת בשל ערכי הקרקע הנמוכים באזורים אלה, להבדיל מאזורי הביקוש, אשר אין בהם כדי להוות תמריץ מספק לקידום פרויקטים על ידי כוחות בשוק לבדם. במסגרת זאת, תעניק הרשות להתחדשות עירונית השלמה כספית ליזמים, שתסייע להשגת הכדאיות הכלכלית הנדרשת לצורך מימושם של הפרויקטים.

250/200 סייד בר + קובייה

הסיוע מטעם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית כולל קידום תכניות פינוי בינוי במתחמים שייבחרו, בתיאום עם הרשות המקומית, תשלום ליזם שייבחר על ידי בעלי הדירות לביצוע המיזם, בסכום של עד 35 מיליון ₪ לפרויקט יחיד, ומתן מימון לרשות המקומית לטובת ליווי מקצועי של בעלי הדירות במתחם שייבחר, על מנת לסייע להם במיצוי זכויותיהם בתהליך.

הקול הקורא מיועד למתחמים המצויים בתחומן של עיריות או מועצות מקומיות בנגב או בגליל, אשר קיים בהם סיכון סייסמי או ביטחוני מוגבר, ושיש בהם שיעור משמעותי של בניינים ישנים הבנויים בבנייה רוויה. לאחר בחירת המתחמים ותכנונם על ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, יבחרו היזמים שיבצעו בהם פרויקט פינוי בינוי, ויהיו זכאים לקבלת המימון.

מהלך זה יאפשר לממשלה, וכן לגורמי השוק הפרטי, לבחון את ההיתכנות לקידום פעילות זו, ואת היקף המעורבות הנדרשת מטעם גורמי ם הממשלה על מנת לאפשר אותה, לרבות לעניין קידומם של מיזמים נוספים באותם יישובים.

פעילות זאת מתבצעת לצד השלמת הדיונים בצוות הבין משרדי שמינה השר זאב אלקין במהלך חודש פברואר 2022, לצורך בחינת הצעדים הנדרשים לקידום מסיבי של התחדשות עירונית בערי הפריפריה. הצוות שמונה, בראשות מנכ"ל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, אלעזר במברגר, ומנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, אביעד פרידמן, בחן כלי מדיניות שונים בהקשר זה, והוא צפוי להציג את מסקנותיו בדבר הכלים הכלכליים והאחרים הנדרשים לקידום התחדשות העירונית בפריפריה, במהלך החודש הקרוב.

Inner article

 

זאב אלקין, שר הבינוי והשיכון: "אחרי שנים בהן לא התקיימה כלל פעילות של התחדשות עירונית בפריפריה, לראשונה הבאנו תקציב לייצר אותה. התחדשות עירונית אינה בגדר מותרות, אלא צורך בסיסי של כל עיר שהוקמה לפני עשרות שנים. תהליכי ההתחדשות, לא רק שמחזקים בניינים שהתיישנו, אלא גם מאפשרים התאמה של הבניינים במרחב העירוני לסטנדרטים של איכות חיים ובטיחות המודרניים ביותר. נוודא כי ניצנים אלו של התחדשות עירונית בפריפריה יביאו לפריחת התחדשות בתנופה מלאה".

אלעזר במברגר, מנכ"ל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית: "הצורך לחדש את המרקם הוותיק בערים, להגדיל את היצע הדירות ולשמור על שטחים פתוחים על ידי הימנעות מבנייה על שטחים אלו, קיים בכל רחבי הארץ, והיום עם פרסום הקול הקורא הוא מקבל לראשונה מענה גם בערים שאינם באזורי הביקוש. זהו צעד ראשון, כאשר במקביל לו אנו שוקדים על כלי מדיניות שישנו את המציאות הקיימת, ויאפשרו כדאיות כלכלית לקידום התחדשות עירונית, של בניינים בודדים ומתחמים שלמים, גם באזורים בהם ערכי קרקע נמוכים. כלים אלה יאפשרו פעילות מסיבית של התחדשות עירונית גם בערים אלה, על ידי כוחות השוק החופשי, כפי שקורה היום, בהצלחה רבה, במרכז הארץ".

אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון: "למרות גודלה של מדינת ישראל עדיין קיימת בה ההבחנה בין מרכז לפריפריה, קידום ההתחדשות העירונית היא עוד צעד לצמצום של הפער בין כל חלקי הארץ. יצירה של סביבות מגורים איכותיות, אפשרות להגירה של תושבים חדשים וצמיחה של המשפחות הגרות כבר ביישובים אלו תחזק את הערים לטובת תושבי האזור בפרט, אך גם לטובת כל תושבי המדינה".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה