200 מיליון לניהול החשמל, 36 מיליון לצרכי דת

ועדת הכספים אישרה השקעה של 200 מיליון ₪ בחברת 'ניהול המערכת' שבבעלות מלאה של המדינה • במסגרת ההשקעה בחברה שתקלוט את ניהול החשמל במדינה מחברת החשמל – תחלק חברת החשמל דיבידנד בסכום זהה למדינה • בהמשך אישרה הוועדה העברות תקציביות בסכום של 53 מיליון ₪ למשרד החקלאות ולמשרד הדתות

דיון בוועדת הכספים | צילום: דוברות הכנסת

ועדת הכספים אישרה אתמול (ג') השקעה של ממשלת ישראל בסך 200 מיליון ₪ בחברת ניהול המערכת בע"מ. החברה שהינה בבעלותה המלאה של המדינה, התאגדה בשנת 2008 במטרה לקלוט את ניהול החשמל בישראל מחברת החשמל.  השינוי המבני בחברת חשמל, כולל את הפרדת ניהול המערכת מחברת החשמל, לצד יחידת תכנון ופתוח טכנולוגיות, והיחידה לסטטיסטיקה ושווקים והעברתם לחברה החדשה.

עד כה העבירה הממשלה באישור ועדת הכספים לחברה 13 מיליון ₪ כנגד הקצאת מניות.

היום אישרה הוועדה לבקשת הממשלה העברת 200 מיליון ₪ לחברה כ"כרית ביטחון", כאשר החברה תפעל לרכישת חשמל מכלל יצרני החשמל הפרטיים, ולמכירתו לכלל מספקי החשמל. מהלך שכולל סיכונים פיננסים.

במסגרת המהלך הממשלה תשקיע 200 מיליון ₪ בחברה כנגד חלוקת דיבידנד בסכום זהה של חברת החשמל למדינה. 150 מיליון ₪ נוספים יועברו לאורך זמן, על בסיס הכנסות ורווח. לחברה תינתן ערבות מדינה של 150 מיליון ₪ אשר תפחת לאורך זמן בהתאם לבניית ההון העצמי של החברה.

ועדת הכספים אישרה את ההעברה בכפוף לרביזיה שהגיש יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני, נוכח כך שהמהלך מצריך גם את אישור האסיפה הכללית של חברת החשמל, שצפויה להתכנס הערב. בנוסף דרשה הוועדה כי חברת ניהול המערכת תגיע בעוד שנה לדווח על התקדמותה בפני הוועדה.

מנכ"ל משרד האנרגיה, אודי אדירי: "מאוד חשוב לנו להוציא את המהלך הזה השנה. החברה כבר התחילה את הפעילות שלה בעולם ניהול המערכת, אך בעולם סיכון הפיננסים, כדי שהחברה תוכל להתקדם תוך מספר חודשים, אנחנו צריכים את אישור הוועדה".

מיליונים לחקלאות ולדתות

בהמשך אישרה הוועדה העברות תקציביות בסכום של 53 מיליון ₪ למשרד החקלאות ולמשרד הדתות.

16.5 מיליון ₪ מהאוצר למשרד החקלאות – כ-6.5 מיליון ₪ מיועדים במסגרת הסכמים פוליטיים לתגבור פקיד היערות, היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות במשרד החקלאות ומתנדבים בחקלאות. הכספים הוקצו בחודש ספטמבר והועברו כעת לאחר שעברה הבחינה המשפטית בהתאם לנוהל היועמ"ש. 5 מיליון ₪ מיועדים לעצמאים בקיבוצים ובמושבים שיתופיים שנפגעו ממשבר הקורונה, ו-5 מיליון ₪ נוספים לפעולות למניעת צער בעלי חיים. ההעברה אושרה בכפוף לרביזיה.

כ-36.5 מיליון ש"ח מהאוצר למשרד הדתות – הכספים מוקצים במסגרת הסכמים פוליטיים מחודש דצמבר האחרון ולאחר שהסתיימו הליכי הבחינה המשפטית הנדרשים לשם הקצאתם, בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה בנוגע להעברות מסוג זה.

התוכנית בה מבוצעים השינויים התקציביים הינה תכנית "תמיכה בשירותי דת", אשר כוללת את פעילות המשרד לשירותי דת למתן שירותים, פיתוח מוסדות דת ותמיכות בארגונים לפי קולות קוראים.

הכספים מיועדים לצרכים הבאים: 18 מיליון ₪ למנהלת זהות יהודית, 2.8 מיליון ₪ לפעילות המנהלת, 750 אלף ₪ להנצחת רבנים ראשיים, 3 מיליון שקל להקמת מוסדות דת – בין השאר הנגשת מערת המכפלה, מיליון ₪ לטהרת המשפחה, 2 מיליון ₪ לקשרים עם הגולה, ו-9 מיליון ₪ לרבני קהילות.

כתיבת תגובה