2022 הפיקה שיא גבייה של תמלוגים מאוצרות הטבע

משרד האנרגיה והתשתיות גבה בשנת 2022 למעלה מ-1.7 מיליארד ש"ח מתמלוגי הגז הטבעי והמחצבים – זינוק של כמעט 34% בהשוואה ל-2021 | הכנסות המדינה המצטברות עד כה מגז טבעי חצו את ה-20 מיליארד ש"ח: מתוכם, 10.7 מיליארד ש"ח מתמלוגים שנגבו על ידי משרד האנרגיה והתשתיות, והיתר מהיטל רווחי משאבי טבע ומס חברות הנגבים על ידי רשות המסים | ההכנסות מתמלוגים ואגרות לשנת 2023 צפוי לעמוד על כ-1.8 מיליארד ₪

מבט על אסדת עיבוד הגז לויתן - משמורת הטבע חוף דור הבונים | צילום: פלאש 90

אגף תמלוגים, חשבונאות וכלכלה במשרד האנרגיה והתשתיות מפרסם היום את דו"ח ההכנסות, ממנו עולה כי בשנת 2022 נרשמו הכנסות שיא של 1.705 מיליארד ₪ מתמלוגי הגז טבעי, מחצבים ומאגרות. מדובר בעלייה משמעותית של כ-33.9% לעומת ההכנסות בשנת 2021, שהסתכמו ב- 1.274 מיליארד ₪.

הדו"ח לשנת 2022 מציג שיפור ב-3 מרכיבים עיקריים לעומת השנה הקודמת:

250/200 סייד בר + קובייה

גידול של כ-12.21% בהפקת הגז הטבעי הכוללת לעומת 2021.

גידול של כ-28.8% בייצוא הגז הטבעי למצרים וירדן, בין השאר במסגרת המאמצים של מדינת ישראל לסייע למדינות האיחוד האירופי להתגבר על המשבר האנרגטי באירופה ולהיענות לביקושים של גז טבעי ביבשת.

גידול משמעותי בהכנסות מתמלוגים מייצוא גז טבעי, שהסתכמו בכ-888 מיליון ₪, גידול של כ- 70.5% לעומת שנה קודמת.

עיקר ההכנסות, כאמור, הינם מתמלוגי הגז הטבעי, שהסתכמו בכ-1.681 מיליארד ₪, גידול של כ- 36.6%. העלייה נבעה מגידול בהפקה של הגז הטבעי מהמאגרים בישראל ובעיקר הכמויות לייצוא, עלייה במחירי הגז הטבעי לייצוא ועלייה בשער החליפין של הדולר.

מרבית ההכנסות מתמלוגי הגז הטבעי, כ-977 מיליון ש"ח, מקורם במאגר "לוויתן" מהפקה של כ-11.58 BCMגז טבעי, וזאת לעומת הכנסות של כ-709 מיליון ₪ מהפקה של כ-10.81 BCM בשנת 2021 – עלייה של כ-37.9% בהשוואה לשנה הקודמת.

סך ההכנסות מתמלוגי "לוויתן" שמקורן בייצוא הסתכמו ב-736 מיליון ₪ לעומת כ-450 מיליון ₪ בשנת 2021, עלייה משמעותית מאוד של כ-63.7% בהשוואה לשנה החולפת.

בנוסף, ההכנסות ממאגר "תמר" הסתכמו בכ-687 מיליון ₪ מהפקה של כ-10.3BCM וכ-467 אלף חביות קונדנסט נלווה. זאת, לעומת הכנסות של כ-709 מיליון ₪ מהפקה של כ-8.69 BCM וכ-403 אלף חביות קונדנסט בשנת 2021 – משמע, עלייה של כ-31.5% בהשוואה לשנה הקודמת.

לקראת סוף שנת 2022 נגבו תמלוגים גם ממאגר "כריש", בהיקף של כ-17.4 מיליון ₪.

כמו כן, נגבו הכנסות מתמלוגי מחצבים בסך של כ-18.3 מיליון ₪, לעומת כ-36.5 מיליון ₪ שנרשמו בגין שנה קודמת. יובהר כי ההכנסות מתמלוגי מחצבים בשנת 2021 כללו בתוכם הפרשי תמלוגים בסך של 23.7 מיליון ₪ בגין שנים קודמות ולאחר עבודת ביקורת של אגף התמלוגים, ומכאן הפער בין הסכומים שנגבו. ההכנסות השוטפות מתמלוגי מחצבים עלו בשיעור של כ-44.3% לעומת שנה קודמת, וזאת עקב עלייה בשווי המחצב הגולמי ועליית שער החליפין של הדולר. כמו כן, נרשמו הכנסות של כ-5.7 מיליון ₪ מאגרות גז ונפט ומחצבים.

באגף תמלוגים, חשבונאות וכלכלה במשרד האנרגיה והתשתיות מעריכים כי ההכנסות מתמלוגים ואגרות לשנת 2023 יסתכמו בכ-1.8 מיליארד ₪.

במשרד האנרגיה והתשתיות מזכירים כי הכנסות המדינה ממשאבי הגז הטבעי מורכבות משלושה גורמים: הראשון, תמלוגים בשיעור 12.5% הנקבעים על פי חוק הנפט מרגע תחילת ההפקה במאגר. הניהול הגבייה והבקרה על התמלוגים מתבצע באגף התמלוגים במשרד האנרגיה והתשתיות, והכספים מועברים ישירות לקופת המדינה. השני, מס חברות (מס הכנסה) בשיעור של 23% מהרווח, הנקבע על פי פקודת מס הכנסה ומנוהל על ידי רשות המיסים. גם הוא מועבר ישירות לקופת המדינה. השלישי, מס רווחים ממשאבי טבע (מס שישינסקי), בשיעור של 20% – 46.8% לאחר החזר השקעה של 150%. מדובר במס מיוחד שנקבע בעקבות ועדת ששינסקי, המנוהל על ידי רשות המיסים ומועבר לקרן ייעודית המוכרת בשם 'הקרן לאזרחי ישראל' בניהול בנק ישראל. על פי החוק, התשואה מהקרן מועברת לתקציב המדינה למטרות ייחודיות.

Inner 620/130

כתיבת תגובה