3.2 מיליון: קנס שני לנובל אנרג'י-שברון על הפרת ההיתר

ממשיכה לשלם על הפרות ההיתרים: המשרד להגנת הסביבה הטיל על נובל אנרג'י עיצום כספי בסך 3.2 מיליון שקל לאחר שהפרה את תנאי היתר הפליטה לאוויר של אסדת הגז לוויתן • עיצום זה מצטרף לעיצום קודם שהטיל המשרד להגנת הסביבה לפני כחודש על החברה, בסכום של 3.8 מיליון שקל, בגין הפרת תנאי היתר ההזרמה לים של אסדת הפקת הגז לוויתן • השרה גמליאל: "שברון תצטרך להפיק את הלקחים"

אסדת לוויתן | צילום: פרד ארזואן, המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה הטיל על חברת נובל אנרג'י מדיטרניאן (שנרכשה על-ידי שברון) עיצום כספי בסך של 3,218,950 שקל, בגין ארבע הפרות של תנאי היתר הפליטה לאוויר שביצעה אסדת הפקת הגז לוויתן, בהתאם לחוק אוויר נקי.

אסדת הגז לוויתן החלה בהפעלה חלקית בדצמבר 2019, וקיבלה היתר פליטה לאוויר כחוק לכל פעילוי

ותיה. מבדיקות שערכו אנשי אגף איכות אוויר ושינוי אקלים של המשרד להגנת הסביבה נמצא, כי במשך החודשים ינואר-פברואר 2020, נמדדו חמש חריגות מערכי הפליטה לאוויר בארובת המחמם בטווח של בין 120% ל-180% מערך הפליטה המרבי המותר בהתאם לתנאי היתר הפליטה שניתן לחברה, וכן התגלה כשל בחיווי (סיגנל) זיהוי תקינות להבות הפיילוט בלפידים, המהווה הפרה של תנאי היתר הפליטה.

בנוסף, בעקבות פיקוח הדוק של גורמי המשרד, נמצא כי מד הספיקה – אמצעי הפיקוח החשוב באסדה שבאמצעותו ניתן להסיק על פעילות בלפידים – היה תקול מתחילת פעילותה המסחרית של האסדה. זאת, בניגוד לטענותיה של החברה במשך חודשים ארוכים כי הוא תקין. אי-תקינות מד הספיקה מהווה הפרה חמורה.

בנוסף לכל אלה, חברת נובל אנרג'י לא דיווחה על תקלה במתקני האסדה שגרמה לאירוע הפעלת לפיד ה-LP, וזאת בניגוד לנדרש בהיתר. לפידים HP ו-LP, כפי שהוגדרו בהיתר הפליטה, נועדו לשריפת גז פחמימני (ביעילות של 98%) במצבי חירום, תקלה או תחזוקה בלבד, והפעלתם מחויבת בדיווח מידי לגורמי הפיקוח במשרד להגנת הסביבה.

לאחר שנבחנו כלל טענות החברה בעניין, החליט מנהל אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה, ד"ר צור גלין, להטיל על חברת נובל אנרג'י עיצום כספי בסכום של 3.2 מיליון שקל.

עיצום זה מצטרף לעיצום קודם שהטילה היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד להגנת הסביבה לפני כחודש על החברה, בסכום של 3,783,276 שקל, בגין הפרת תנאי היתר ההזרמה לים של אסדת הפקת הגז לוויתן. 

המשרד להגנת הסביבה רואה את ההפרות בחומרה ומדגיש כי נדרשת מצד החברה שקיפות, היענות וציות מלא לתנאי היתר הפליטה, בהתאם לחוק אוויר נקי.

יבגני מלכין, מפקח מטעם המשרד להגנת הסביבה, על אסדת לוויתן | צילום: המשרד להגנת הסביבה

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "חברת שברון תצטרך לעשות שיעורי בית ולהפיק את הלקחים מההפרות הבוטות של נובל אנרג'י. נמשיך לפעול מתוך העיקרון של 'המזהם משלם' ונפעל להמשך פיקוח הדוק על מפעלים, על-מנת לוודא קיום וציות מלא לתנאי היתר הפליטה למען בריאות הציבור והסביבה".

כתיבת תגובה