31% מהמועסקים הפסיקו את עבודתם בעקבות משבר הקורונה

הלמ"ס פרסמה היום לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2022 בנושא השפעת משבר הקורונה על התעסוקה ועל המצב הכלכלי | הנתונים המרתקים על תחושת העוני וויתור על תחביבים – וגם כמה חרדים ויתרו על אוכל בגלל המצב הכלכלי? | עבודתם של כ-1.23 מיליון איש הופסקה בעקבות משבר הקורונה | הצד החיובי: 52% מהמועסקים שעברו מקום עבודה שיפרו את הכנסתם ורובם מרוצים הרבה יותר מעיסוקם הנוכחי | וכמה דיווחו על שינוי במצבם הכלכלי בעקבות הקורונה?

תפילה בבית כנסת בשטח פתוח בעת הקורונה | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

הלמ"ס פרסמה היום לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2022 בנושא השפעת משבר הקורונה על התעסוקה ועל המצב הכלכלי. במסגרת הסקר החברתי 2022 רואיינו 6,501 איש בני 20 ומעלה, המייצגים כ-8.5 מיליון איש בגילים אלו. הראיונות נערכו מינואר 2022 ועד ינואר 2023.

בקרב מועסקים בני 20 ומעלה הפסקת העבודה בעקבות משבר הקורונה עבודתם של 31%  מהמועסקים (כ-1.23 מיליון איש) הופסקה בעקבות משבר הקורונה: 30% מהגברים ו-33% מהנשים, 30% מהיהודים ו-43% מהערבים. 17% מהמועסקים (כ-654.9 אלף איש) יצאו לחל"ת, 8.1% סגרו עסק ו-2.6% פוטרו.

מעבר בין מקומות עבודה

15% מהמועסקים (כ-585.2 אלף איש) עברו מקום עבודה: 16% מהיהודים ו-10% מהערבים, 20% מבני 44-20 ו-9.1% מבני 64-45. שיעור גבוה יחסית של מעברים נמצא בענפי הכלכלה מידע ותקשורת (28%).

בקרב המועסקים ששינו את מקום עבודתם במהלך משבר הקורונה 52% (כ-306.6 אלף איש) שיפרו את הכנסתם בעבודה הנוכחית לעומת הכנסתם בעבודה הקודמת. אצל 28% השכר בעבודה הקודמת היה גבוה יותר, ואצל היתר השכר נותר ללא הבדל. שכרם של 57% מהמועסקים בני 44-20 גבוה יותר בעבודתם הנוכחית, לעומת 37% מהמועסקים בני 45 ומעלה. 35% עובדים בעבודה הנוכחית יותר שעות מאשר בעבודה קודמת, 41% עבדו יותר שעות בעבודה הקודמת ו-23% מדווחים כי אין הבדל במספר שעות העבודה. 61% מרוצים יותר מעבודתם הנוכחית.

65% מבני 44-20 מרוצים יותר מעבודתם הנוכחית, לעומת 50% מבני 45 ומעלה. ל-39% יש יותר הטבות מעסיק (כגון אחזקת רכב, ביטוח מנהלים) בעבודה נוכחית, ל-24% היו יותר הטבות בעבודה הקודמת ול-30% אין הבדל משמעותי בהטבות. ל-45% יש יותר סמכויות בקבלת החלטות בעבודה נוכחית, ל-24% היו יותר בעבודה הקודמת ול-28% אין הבדל בהיקף הסמכויות. 55% מעריכים כי התפקיד הנוכחי שלהם טוב יותר מתפקידם בעבודה הקודמת, 59% מבני 44-20 לעומת 41% מבני 45 ומעלה.

עבודה מהבית

30% מהמועסקים (כ-1.18 מיליון איש) עברו לעבוד מהבית בעקבות משבר הקורונה: 20% באופן חלקי ו-10% באופן מלא. 5.1% נוספים עבדו מהבית גם קודם לכן. 11% מהערבים ו-32% מהיהודים עברו לעבוד מהבית בעקבות משבר הקורונה.  

מתוך אלה העובדים בבית באופן מלא או חלקי, עבור 62%, תנאי העבודה מהבית מאפשרים לעבוד באופן יעיל כמו במקום העבודה. 20% אף מוסרים שהעבודה מהבית יעילה יותר. עבור 35% התנאים מאפשרים לעבוד באותה יעילות. ל-85% יש בבית את הכלים הטכנולוגיים הדרושים לעבודה מהבית, ל-13% אין.

זכויות עובדים

42% מהמועסקים סבורים כי המדינה, הממשלה היא האחראית העיקרית לביטחון התעסוקתי של העובדים, 10% סבורים כי ארגוני העובדים, 14% סבורים כי העובדים עצמם ו-26% סבורים כי המעסיקים הם האחראים העיקריים. 27% מהשכירים (כ-864.8 אלף איש) חברים בארגוני עובדים, למשל ההסתדרות, ארגון המורים או ההסתדרות הרפואית, כולל איגודים מקצועיים. 67% אינם חברים בארגון. 59% מהחברים בארגון עובדים מרוצים מפעילותו. 6.0% (כ-233.8 אלף איש) מהמועסקים מוסרים כי זכויותיהם כעובדים הופרו במהלך משבר הקורונה מאז מרץ 2020, שכירים ועצמאים בשיעור דומה.

שינוי במצב בכלכלי

65% מדווחים כי מצבם הכלכלי לא השתנה בעקבות משבר הקורונה, 28% (כ-1.61 מיליון איש) – מצבם 'החמיר' או 'החמיר מאוד' (22% החמיר, 5.4% החמיר מאוד) ו-6.1% – מצבם השתפר או השתפר מאוד. 22% מהיהודים ו-60% מהערבים מדווחים כי מצבם הכלכלי 'החמיר' או 'החמיר מאוד' בעקבות המשבר. 17% נכנסו לחובות או לקחו הלוואות, 16% מהיהודים ו-24% מהערבים. 6.3% מהיהודים ו-24% מהערבים השתמשו בכל חסכונותיהם.

תחושת עוני

מבוסס על השאלה "מאז גיל 15 ועד היום, מתי בפעם האחרונה חשבת שאתה עני?"

36% (כ-2.12 מיליון איש) מבני 20 ומעלה חשו עניים; 13% (כ-743.8 אלף איש) חשו עניים בשנה האחרונה; 4.8% חשו עניים לפני יותר משנה עד 5 שנים; 18% חשו עניים לפני יותר מ-5 שנים; 63% לא חשו עניים.

תחושת עוני בשנה האחרונה

43% מהערבים חשו עניים בשנה האחרונה, לעומת 7.6% מהיהודים; 14% מבני 64-20 לעומת 7.5% בקרב בני 65 ומעלה; בקרב היהודים, 12% מהחרדים לעומת 6.5% מיתר האוכלוסייה היהודית.

ויתורים בשל קשיים כלכליים

ב-12 החודשים האחרונים (שקדמו למועד ביצוע הסקר, ללא קשר לקורונה) 10.7% מהנזקקים לטיפול רפואי, ויתרו עליו עקב קשיים כלכליים (כ-349 אלף איש), נשים וגברים בשיעור דומה. 6.8% מאלו שהיו זקוקים לתרופות במרשם רופא ויתרו על התרופות, 5% מהיהודים ו-17% מהערבים.

8.4% מבני 20 ומעלה ויתרו על אוכל, בקרב היהודים: 12% מהחרדים ו-4.6% מהחילונים; 6.1% ויתרו על ארוחה חמה לפחות פעם ביומיים – 4.4% מהיהודים ו-16% מהערבים; 18% ויתרו על הזמנת בני משפחה או חברים לארוחה בגלל קשיים כלכליים.

כשליש מהציבור (32%) ויתרו על קניית בגד – 27% מהגברים ו-37% מהנשים, 43% מהחרדים ו-23% מהחילונים; 30% ויתרו על הוצאות בלתי צפויות כגון מתנה לאירוע או תיקון מכונית; 36% ויתרו על תחביב או פעילות פנאי בגלל קשיים כלכליים – 42% מהחרדים ו-27% מהחילונים.

כתיבת תגובה