500 יבואנים ויצרנים הותרו: יש לכם חודש להתקשר עם 'תמיר'

לא התקשרתם עם גוף מוכר לפי חוק האריזות? הקנס בדרך | המשרד להגנת הסביבה יצא בהליך אכיפה נרחב והעביר כוונה להטיל עיצום כספי על כ-500 יצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים ואריזות שירות, שעוד לא התקשרו עם תאגיד המיחזור תמיר | מטרת המהלך: שיפור השירות לתושבים

מתן מחזור | צילום אילוסטרציה: יונתן סינדל, פלאש 90

המשרד להגנת הסביבה יצא לפעילות אכיפה רחבת היקף אל מול יצרנים ויבואנים שלא התקשרו כחוק עם תאגיד המיחזור תמיר. במסגרת הפעילות, שולח בימים אלה המשרד כ-500 הודעות על כוונת חיוב בעיצום כספי ליצרנים וליבואנים אלו, בהתאם לסמכויותיו על-פי חוק.

מטרת הליך האכיפה הנרחב היא לגרום לכל היצרנים והיבואנים להתקשר עם תאגיד תמיר ובכך להגדיל את המקורות התקציביים המיועדים לפריסת תשתיות מיחזור והגדלת תדירות האיסוף על מנת לשפר את השירות לאזרחים, להפוך את הפרדת האריזות לנגישה ונוחה, להרחיב באופן משמעותי את כמות פסולת האריזות המועברת למיחזור ולצמצם את הטמנת הפסולת.

250/200 סייד בר + קובייה

החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011, מטיל אחריות לאיסוף ולמיחזור של פסולת אריזות של מוצר ישירות על היצרנים והיבואנים של אותו מוצר. לפי החוק, על היצרנים והיבואנים לעמוד ביעדי מיחזור לפי סוג חומר האריזה באמצעות הגוף מוכר.

ב-1 בדצמבר 2021 חתם המשרד להגנת הסביבה על תנאי ההכרה החדשים לגוף המוכר תאגיד תמיר לתקופה של חמש שנים שתסתיים ביום 30 בנובמבר 2026. בתנאי הכרה אלו נקבעו תנאים שמטרתם שיפור השירות לתושב והגדלת היקף האריזות אשר נאספות וממוחזרות. זאת, בין היתר, באמצעות הרחבת פריסת הפח הכתום לכ-90% מהאוכלוסייה, הגברת תדירות הפינוי של הפחים הכתומים והסברה רחבה.

לפי הערכת המשרד להגנת הסביבה, מדי שנה נוצרות בישראל כ-800 אלף טונות פסולת אריזות. הצלחת יישום חוק האריזות תלויה, בין השאר, במקורות המימון לתשתיות ומערכי המיחזור.

כיום, לאחר כעשור מכניסת החוק לתוקף, עדיין יש מספר גדול של יצרנים ויבואנים שטרם חתמו על הסכם עם הגוף המוכר ואינם עומדים בהוראות החוק. היקף האריזות של אותם יצרנים ויבואנים מפרי חוק עומד על כ-40% מהיקף האריזות בישראל. המשמעות היא שנטל מימון המיחזור לא חל על כל היצרנים והיבואנים בישראל באופן שווה, ומגביל את היכולת לעמוד ביעדי החוק.

ככל שיותר יצרנים ויבואנים ישלמו את דמי הטיפול כנדרש בחוק, תגדל היכולת התקציבית של תאגיד המיחזור והוא יוכל לפרוס יותר תשתיות למיחזור ולהגדיל את תדירות האיסוף ובכך לשפר את השירות לאזרחים שיוכלו לקחת חלק פעיל בהפרדת פסולת ולהגדיל באופן משמעותי את כמות האריזות שיועברו למיחזור ולא להטמנה.

Inner article

עם חתימת תנאי ההכרה החדשים ולאור יעדי מדיניות הטיפול בפסולת המכוונים להגדלת המיחזור וצמצום הטמנת הפסולת, יוצא המשרד להגנת הסביבה למהלך למיגור תופעת "הטרמפיסטים" – אותם יצרנים ויבואנים שאינם מתקשרים עם תאגיד המיחזור – ושלח הודעות על כוונה להטיל עיצום כספי לכ-500 יצרנים ויבואנים שלא התקשרו עם תמיר.

ככל שיצרנים ויבואנים יתקשרו עם הגוף המוכר תוך 30 ימים מקבלת ההודעה על העיצום הכספי, העיצום נגדם יבוטל. מנגד, על כל יצרן או יבואן אשר ימשיך להפר את החוק לאחר מועד זה, יוטלו עיצומים כספיים גבוהים יותר, בגין הפרה חוזרת, וזאת בנוסף לעיצום הכספי המקורי.

סמנכ"ל בכיר שלטון מקומי במשרד להגנת הסביבה, אלעד עמיחי: "המשרד להגנת הסביבה יוצא לפעילות אכיפה רחבה מול יצרנים ויבואנים אשר לא התקשרו עם גוף מוכר – תאגיד המיחזור תמיר, לפי חוק האריזות, ולא מממנים את הטיפול בפסולת הנוצרת בתום השימוש במוצרים הארוזים או באריזות השירות שאותם הם משווקים לציבור. נמשיך לפעול באכיפה נוקשה מול מפירי החוק ומול 'הטרמפיסטים', שאף מגבילים את היכולת לעמוד ביעדי החוק, ונוביל לשיפור השירות לציבור".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה