53% מהעסקים העלו מחירים בשנה האחרונה

רוב העסקים סבורים עם זאת כי לא תהיה התייקרות נוספת בשירותיהם בזמן הקרוב | כ-44% בענפי המסחר הקמעוני נפגעו במידה רבה או רבה מאוד מגל האומיקרון | כ-50% מהעסקים בענפי המסחר ציינו שגל התחלואה פגע במידה רבה או במידה רבה מאוד בהזמנות ובפעילות הלקוחות | כ-88% מהעסקים בענף המזון והמשקאות נפגעו מאוד בפעילות החברה

בידוד בימי קורונה | צילום: fernando zhiminaicela, אתר Pixabay

כ-53% מהעסקים שהשתתפו בסקר הלמ"ס, דיווחו שמחירי מוצריהם עלו (כ-47% ציינו שמחירי מוצריהם עלו וכ-6% ציינו שמחירי מוצריהם עלו מאוד). בענף המלונאות כ-70% מהעסקים ציינו שמחירי מוצריהם/שירותיהם עלו, בענפי שירותי מזון ומשקאות (מסעדות ואולמות) – כ-73%. בנוסף על כך, כ-65% מהעסקים בענפי התעשייה דיווחו שחלה עליית מחירים בשנה האחרונה.

כ-60% מהעסקים צופים שמחירי מוצריהם/שירותיהם יישארו ללא שינוי בשנה הקרובה (2022) וכ-31% צופים המשך עלייה במחירים. יש לציין שבחודש ינואר כ-58% מהעסקים צפו שמחירי מוצריהם יעלו בשנה הקרובה (ייתכן שחלק מהעסקים העלו המחירים בחודשים אלו, ולכן כעת הם צופים יציבות במחיר).

הדברים עלו בסקר הערכת המגמות בעסקים הוא סקר חודשי שבו פונים למנהלים במגזר העסקי בענפי התעשייה הבינוי, המסחר הקמעוני, המלונאות והשירותים.

במהלך חודש מרץ נשאלו המנהלים בפרק המתחלף בשאלון הסקר על שני נושאים שונים. הנושא הראשון עסק בשינוי במחירים, והוא כלל שתי שאלות – אחת לגבי השינוי במחירי מוצרים/שירותים בשנה האחרונה (2021) והשנייה לגבי הצפי לשינויים בשנה הקרובה (2022). הנושא השני היה השפעת ההתפשטות של גל האומיקרון על פעילותם הכלכלית של העסקים בתחומים האלה: ירידה במספר הזמנות או במספר לקוחות, היעדרות עובדים בגלל בידוד וקשיים בהשגת תשומות או חומרי גלם.

אחוז ההשבה לפרק זה עמד על כ-70%. מדגם הסקר מייצג אוכלוסייה של כ-55 אלף עסקים במגזר העסקי המעסיקים כ-5 משרות ומעלה.

פגיעה בפעילות הכלכלית בעקבות התפשטות גל האומיקרון

בבחינת האומדנים עבור השאלה על פגיעה בעסק בעקבות ירידה במספר הזמנות או במספר הלקוחות בגלל גל האומיקרון, ניכרת שונות בין הענפים השונים. בענפי התעשייה כ-81% מהעסקים ציינו שגל האומיקרון פגע במידה מועטה או מועטה מאוד, לעומת כ-44% בענפי המסחר הקמעוני. בנוסף על כך, כ-50% מהעסקים בענפי המסחר ציינו שגל התחלואה פגע במידה רבה או במידה רבה מאוד בהזמנות ובפעילות הלקוחות.

Inner article

כ-33% מהעסקים בכלל אוכלוסיית הסקר ציינו שבידודי עובדים פגעו במידה רבה או במידה רבה מאוד בפעילות חברתם. ניכר שפגיעה זו התרחשה במרבית ענפי הכלכלה באוכלוסיית הסקר.

בענף שירותי מזון ומשקאות כ-88% מהעסקים ציינו שבידודי עובדים פגעו במידה רבה ובמידה רבה מאוד בפעילות חברתם, לעומת כ-3% בענפי שירותי מידע ותקשורת (שירותי הייטק). אפשר להניח שהמסוגלות לעבודה מרחוק בפעילות כלכלית זו מיתנה את הפגיעה בעקבות הבידודים.

כ-22% מהעסקים באוכלוסיית הסקר ציינו שקשיים בהשגת חומרי גלם הנובעים מגל האומיקרון פגעו במידה רבה/מידה רבה מאוד בפעילות הכלכלית של חברתם. בענפי התעשייה כ-35% מהעסקים ציינו זאת.​

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה