6% בשנה: השכר הממוצע במשק ממשיך במגמת העלייה

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 13,267 ש"ח, עלייה של 6.0% לעומת יוני 2022 (12,510 ש"ח). | בניכוי עליית המדד, העלייה עדיין נשמרת, ועומדת כ-1.8% | בחודש יוני 2023 השכר הממוצע בהייטק היה 29,480 ש"ח, עלייה של 8.9% לעומת יוני 2022

שכר | צילום אילוסטרציה: Dragana Gordic, שאטרסטוק

הלמ"ס מפרסמת היום את השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש יוני 2023. לפי הנתונים, השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 13,267 ש"ח, עלייה של 6.0% לעומת יוני 2022 (12,510 ש"ח). השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים (מנוכה במדד המחירים לצרכן החודשי) היה 11,407 ש"ח, עלייה של 1.8% לעומת יוני 2022 (11,208 ש"ח).

מספר משרות השכיר היה 062 מיליון, עלייה של 1.5% לעומת יוני 2022 (4.002 מיליון) ועלייה של 1.0% לעומת מאי 2023 (4.022 מיליון).

אומדני הבזק לחודש יולי 2023 מתבססים על נתונים חלקיים, הקיימים בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מהם עולה, כי שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים – לפי אומדני ההבזק לחודש יולי 2023 השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של כלל העובדים היה 12,478 ש"ח, עלייה של 6.1% לעומת יולי 2022 (11,755 ש"ח). השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של העובדים הישראלים היה 12,842 ש"ח, עלייה של 6.2% לעומת יולי 2022 (12,089 ש"ח).

משרות שכיר – לפי אומדני ההבזק לחודש יולי 2023 מספר משרות השכיר של סך כל העובדים היה 4.319 מיליון, עלייה של 0.8% לעומת יולי 2022 (4.286 מיליון) וירידה של 0.2% לעומת יוני 2023 (4.327 מיליון).

מספר משרות השכיר של העובדים הישראלים (מתוך מספר משרות השכיר של סך כל העובדים) היה 4.054 מיליון, עלייה של 0.5% לעומת יולי 2022 (4.035 מיליון) וירידה  0.2% לעומת יוני 2023 (4.062 מיליון).

בחודש יוני 2023 השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק היה 29,480 ש"ח, עלייה של 8.9% לעומת יוני 2022 (27,078 ש"ח).

מספר משרות השכיר בתחום ההייטק היה 397.7 אלף, עלייה של 2.4% לעומת יוני 2022 (388.3 אלף) ועלייה של 0.3% לעומת חודש מאי 2023 (396.7 אלף).

870/135 ליינר ארטקל

משרות השכיר בתחום ההייטק היו 9.8% מכלל משרות השכיר במשק בדומה לחודש מאי 2023 (9.9%).

Inner 620/130

כתיבת תגובה