Inner 620/130

ההטבה לקבלנים בשוק השכירות תגולגל לשוכרים?

מליאת הכנסת תצביע היום על חוק ההסדרים, שבחלקו מוצעת הטבה לקבלנים שיקצו דירות לשכירות ארוכת טווח | זה רווחי מאוד לקבלנים, השאלה כמה רווחי זה יהיה לשוכרים | מתברר, שההסדר הזה, פועל בעיקר לטובת...

מעל 11,800 בתי אב יהפכו לבעלים מלאים על דירותיהם

כ 12,000 בתי אב יקבלו בימים הקרובים הודעה מרשות מקרקעי ישראל כי הנכס עבר לבעלותם המלאה בטאבו ללא כל תמורה | מדובר בעיקר על נכסים בבנייה רוויה וכן על נכסים צמודי קרקע, הרשומים כיום...

דו”ח נת”מ: מגמת השכירות למשרדים בירושלים – בעלייה

דו"ח נת"מ מגלה: תמורות בשוק המשרדים בירושלים | על פי נתוני נת"מ, באזור ירושלים רושמים בחציון הנוכחי עליות מחירים מתונות של דמי שכירות ומנגד האטה קלה בשעורי האכלוס לאחר מספר שנים של יציבות |...

רכש חטיבת קרקע נוספת יאפשר עוד 300 יח”ד בבית שמש

רוטשטיין נדל"ן חתמה על הסכם להגדלת עסקת הקומבינציה בבית שמש מ-1,000 יח"ד - לבניית כ-1,300 דירות | בנוסף, חתמה על הסכם קומבינציה נוסף בבאר יעקב לבניית כ-180 יח"ד, החברה צופה הכנסה משני הפרויקטים בגובה של...
Inner 620/130

מכרז מקוון לעוד 2,400 יח”ד במבואות הדרומיים של חיפה

מחיר מופחת בחיפה: רשות מקרקעי ישראל מפרסמת מכרז מקוון ליזמים לבניית 2,400 יח"ד בבנייה רוויה במבואות הדרומיים בעיר - חלקן לדיור במחיר מופחת וחלקן לשיווק בשוק החופשי | ברשות מקרקעי ישראל מאמינים כי מכרז זה...

בכ-400 מיליון: 60,000 מ”ר עירוב שימושים בהרצליה פיתוח

שותפות של קבוצת תדהר, ישראל קנדה, אקרו נדל"ן וחוף התכלת משלימה רכישת מגרש נוסף בהרצליה פיתוח, בסמוך לקמפוס מיקרוסופט שאותו הקימו במשותף | השותפות מודיעות כי רכישת המגרש תאפשר יצירת רצף עם מגרשים נוספים בבעלותן...