‘סערת הבחינה’: הדיין יסיים את כהונתו?

נציב תלונות הציבור על שופטים ממליץ: לסיים לאלתר את כהונתו של דיין בבית הדין הרבני האזורי • הסיבה: היה שותף לעריכת מבחן דיינות שבנו ניגש אליו ואף בדק (לאחר בודק נוסף) את הבחינה •...

Inner 620/130

הדיינים מוסחים, מדברים, עונים לטלפון; והשופטים?

פרק נכבד מתוך דו"ח נציב קבילות השופטים בישראל, הוקדש לבתי הדין הרבניים • 'ביזנעס' ירד לעמקי הדו"ח, דלה את המקרים הקשים והמורכבים, את תגובות הדיינים לטענות, וגם: את אמרות השפר של, להבדיל, השופטים •...