לסגור שנה עם הפנים קדימה

עסקים רבים תלויים ביכולת התשלום של לקוחותיהם | פקטורינג מאפשר לבעל העסק לתכנן את תזרים המזומנים ולהגדיל את מחזור הפעילות שלו תוך צמצום סיכוני האשראי | עם זאת זהו שירות שרוב בעלי העסקים בישראל לא...