חמתה מרובה מצילתה | כך נרמסות זכויות המיעוט החרדי

בתכנון ובבינוי, בחינוך ובמבני ציבור, בשירותי הדת ובתחבורה הציבורית: התושב החרדי בישראל מופלה לרעה או מודר לחלוטין | וגם המעבר לפריפריה כדי לחסוך בעלויות הדיור לא ממש מסייעת: החרדים שהגיעו לפריפריה מספרים: כך נאלצנו...

Inner 620/130

אושר לקריאה ראשונה החוק לייצוג הולם לחרדים

בדרך לאפליה מתקנת: ועדת החוקה אישרה לקריאה ראשונה חוק ייצוג הולם לחרדים גם ברשויות ובתאגידים ציבוריים • בדיון נחשף כי משרד הפנים החליט: בני ישיבה ותלמידות סמינר יוכרו כסטודנטים, לגבי משרות סטודנט

רק 1.9% מעובדי רשות המסים – חרדים

מחד - הפתעה: 101 חרדים השתלבו ברשות המסים • מאידך, מול יחסם באוכלוסיה החרדים עדיין לא זוכים לייצוג בכלל הגופים השלטוניים, ורשות המסים אינה שונה מהם • וכמה אחוזים מהחרדים היו אמורים לעבוד ברשות...