גם הביטוח מבוטח? מהו המנגנון שמקיים את חברות הביטוח

כולם יודעים מהם השירותים של חברות הביטוח, אבל איך חברת ביטוח עובדת? כיצד מחליטות חברות הביטוח כמה כסף לגבות עבור הפרמיה? מה זו אקטואריה? ומה המנגנונים שמבטיחים כי חברות הביטוח יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהן?