Inner 620/130

דירה בהוזלה של עשרות אחוזים: זה המחיר שישלמו הזוכים

רשות מקרקעי ישראל פרסמה מספר מכרזי מחיר מטרה השבוע מהם עולה כי מחירי הדירות לזכאים בישובים במרכז הארץ יהיו זולים בעשרות אחוזים מהמחירים בשוק | אלו המחירים בהם תימכרנה דירות בישובים הבאים: באר יעקב: דירות החל...

אושרו למתן תוקף: 2,400 יח"ד חדשות בבאר יעקב

תכנית בנייה בהיקף נרחב בבאר יעקב – כ-2,000 יח"ד ועוד כ-400 יח"ד לדיור מיחד, הוחלטה למתן תוקף בותמ"ל | במקביל מתוכננים כ-150,000 מ"ר לתעסוקה, כ-5,000 מ"ר למסחר, כ-102,000 מ"ר למבני ומוסדות חינוך וציבור, ועוד...

לראשונה: מינהלת התחדשות עירונית תוקם בבני ברק

7 מינהלות התחדשות עירוניות יוקמו ברשויות מקומיות שבהן לא פעלה מינהלת | 8 רשויות מקומיות זכו בתקציב למימון מנהלי פרויקטים לקידום תהליכי התחדשות עירונית בתחומן | הרשות להתחדשות עירונית תשקיע תקציב של כ-3 מיליון ₪...

2,400 יח"ד בבאר יעקב הוחלטו להפקדה בותמ"ל

שכונה חדשה בשטח של כ-300 דונם, במערב באר יעקב, הוחלטה להפקדה בותמ"ל | תכלול כ-2,400 יח"ד, מהן כ-400 יח"ד לדיור מיוחד, כ-245,000 מ"ר לתעסוקה, כ-6,000 מ"ר למסחר, כ-80,000 מ"ר למבני ומוסדות חינוך וציבור, לצד שטחים...

1,920 יח"ד בבאר יעקב אושרו להפקדה בותמ"ל

על שטח של 312 דונם, צפויה לקום שכונה חדשה בבאר יעקב | כ-1,920 יח"ד, כ-90,000 מ"ר לתעסוקה | השטח ממוקם במערב באר יעקב | 81,000 מ"ר יוקצו למבני ומוסדות חינוך וציבור כ-10,000 מ"ר למסחר,...
Inner 620/130

על הגובה: באר יעקב מובילה בהתחלות הבנייה למגדלים

באר יעקב מובילה את התחלות הבניה למגדלים בשנת 2021 | מדורגת במקום השלישי אחרי אשקלון ותל אביב - כך עולה מנתוני הלמ"ס | מובילה גם במדדי ההגירה החיובית וממוקמת במקום השלישי אחרי ראש העין...

רכש חטיבת קרקע נוספת יאפשר עוד 300 יח"ד בבית שמש

רוטשטיין נדל"ן חתמה על הסכם להגדלת עסקת הקומבינציה בבית שמש מ-1,000 יח"ד - לבניית כ-1,300 דירות | בנוסף, חתמה על הסכם קומבינציה נוסף בבאר יעקב לבניית כ-180 יח"ד, החברה צופה הכנסה משני הפרויקטים בגובה של...