Inner 620/130

מהיום תדעו הכל: כך נבחרו הדיינים לתפקידם

בעקבות דרישת היחידה הממשלתית לחופש המידע: משרדי הממשלה יחשפו מידע לציבור באופן אקטיבי במסגרת תכנית להפצת מידע יזום • בין היתר: פרוטוקולים של ישיבות מועצת הגז הטבעי, הסכמים של מדינת ישראל עם מדינות אחרות...

‘רשלנות רפואית’ הנושא החם בבתי הדין

רשלנות רפואית בראי היהדות במדינת ישראל העומדת בפני כניסתה אל התשע”ט, אחד הנושאים הנדונים ביותר בבתי הדין הוא תביעות בגין רשלנות רפואית. ההגדרה המודרנית למושג זה היא נתינת שירות רפואי ללא נקיטת מידת זהירות...

זלזול בתי הדין הרבנים בנבחנים במסלול טוענים רבניים

הנבחנים כבר התרגלו שלא מפורסם לוח זמנים שנתי למבחנים הקשים, אבל הפעם הגזימו במערכת בתי הדין הרבניים, וטרם הודיעו על מועד למבחן שהיה אמור כבר להתקיים, מה שתוקע את על מסלול הלימודים וגם גורם...