Inner 620/130

המשטרה דורשת: עיכוב יציאה מהארץ לאפי נוה

התפתחות בפרשת אפי נוה, המשטרה דורשת הגבלות נוספות • בתוך כך: כתב האישום הקודם נגד נוה יוקרא ככל הנראה השבוע • וגם: מתי יותרו לפרסום שמות המעורבים והמעורבות הנוספים? • מינויים מחשידים: