Inner 620/130

ישיבות מקוונות? הדירקטורים יקבלו שכר מלא

ועדת החוקה אישרה: גמול מלא בתקופת הקורונה לדירקטורים חיצוניים בחברות ציבוריות וחברות אג"ח בישיבות מקוונות | עוד אישרה הוועדה כי גם בעלי תפקידים בחברות לתועלת הציבור יוכלו לקבל גמול מלא עבור השתתפות בישיבות מקוונת | יו"ר...

במרתפים ובמקלטים: "יש כאן ילדים שאין להם אוכל"

רב העיר אודסה הרב אברהם וולף פנה לחברי ועדת החוקה: "תעבירו אלינו כסף עכשיו כדי שנוכל לרכוש מזון ותרופות; שעון החול אוזל" | בקול חנוק סיים הרב וולף את דבריו: "כתב לי רב ש"יש...

סגן השר קארה: "הרגולציה בישראל הורגת את האזרחים"

חוק הרגולציה הגיע אתמול לדיון בוועדת חוקה חוק ומשפט, במהלך הדיון אמר סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, כי רוב הרגולציה הקשה עוברת במשרדים אפילו ללא אישור שרים. זה יכול להיות מייל של פקיד...

אגרת פתיחת תיק חדלות פרעון הוזלה ב-200 שקלים

ועדת החוקה אישרה: הפחתת אגרת הפתיחה בהליך חדלות פירעון ליחידים ל-1,400 ₪ במקום 1,600 ₪ • מול פקיעת הוראות השעה הלילה, נקבעו רוב ההוראות כהוראות של קבע, מלבד אגרת פתיחת תיק להליך חדלות פרעון...