ישיבות מקוונות? הדירקטורים יקבלו שכר מלא

ועדת החוקה אישרה: גמול מלא בתקופת הקורונה לדירקטורים חיצוניים בחברות ציבוריות וחברות אג"ח בישיבות מקוונות | עוד אישרה הוועדה כי גם בעלי תפקידים בחברות לתועלת הציבור יוכלו לקבל גמול מלא עבור השתתפות בישיבות מקוונת | יו"ר...

סוף לשלטון המנהלים? כללים חדשים לחברות ללא בעל שליטה

משרד המשפטים פרסם תזכיר לתיקון חוק החברות והתאמת כללי הממשל התאגידי בחברות שאין בהן בעל שליטה • המשמעות: כרבע מהחברות הבורסאיות יזדקקו לבצע שינויים בהרכב חברי הדירקטוריונים שלהן ולאפשר לחברי הדירקטוריון עצמאות בפיקוח על...

מגדל בנקאות להשקעות תעבוד בשיתוף עם חברת KCR‏

לקראת כניסה לתוקף של חוק חדלות פירעון: מגדל בנקאות להשקעות מרחיבה את פעילותה • חתמה על הסכם שותפות עסקית עם חברת KCR העוסקת בשיפור ושיקום תאגידי בבעלות אבי קמינסקי

תחומי התעסוקה בהם נדרשים דירקטורים

חברי הדירקטוריון של חברות פרטיות, ציבוריות וממשלתיות אחראים על תכנון ההתפתחות של החברה מבחינה אסטרטגית. הם בוחנים את נתוני החברה ממבט על ומציגים שינויים אפשריים בהתנהלותה על מנת להגביר הן את האפקטיביות בה היא...

משבר טבע – האם הדירקטורים אשמים?

ההסתדרות הוציאה מכתב אזהרה חריף לחברי ההנהלה וחברי הדירקטוריון בטבע בנוגע להפרת חובותיהם כלפי עובדי החברה - האם ניתן להוכיח שהם פעלו שלא כדין ולחייב אותם פיצויים לעובדים?