Inner 620/130

מומחים: צפי לירידה בכמות ההיתרים לפרויקטים חדשים

דוח ההתחדשות העירונית של דן אנד ברדסטריט, סוקר, לצד החברות המובילות בתחום, את השפעת משבר הקורונה על תחום ההתחדשות העירונית: עובדים רבים טרם חזרו למקומות עבודתם או לשוק העבודה, והדבר משפיע על קצב רכישת...

מה זה היטל השבחה?

מה ההבדל בין היטל השבחה למס שבח? מהו מימוש ההשבחה? כמה משלמים ולמי? • כל התשובות ב'טיפ' השבועי ל'מקרקעיסט' מאת עו"ד בנימין בריקמן

נדחתה בשנתיים חובת הנפקת היתרי בנייה במכוני בדיקה

ועדת הכספים אישרה את בקשת שר האוצר לדחות בשנתיים את החלת חובת הנפקת היתרי הבנייה במכוני הבדיקה • הסיבה: מכוני הבקרה אינם ערוכים לקלוט את כלל סוגי היתרי הבניה, והחשש כי ייווצר שיתוק וכאוס...