מקלים על נותני האשראי בדיווח על נהנים בחשבון

על רקע השינויים המבניים שחלים במערכת הפיננסית בישראל והשינויים הטכנולוגיים בעולם הפיננסי: הפיקוח על הבנקים פרסם הקלות בדרישות של ניהול חשבון בנק לנותני אשראי חוץ בנקאי • המשמעות: הגופים יוכלו לנהל את חשבונותיהם בלי...

Inner 620/130

תחום הלוואות P2P מקבל חיזוק של 100 מיליון שקל

מנורה מבטחים תעמיד קו אשראי בסך 90 מיליון ₪ במסגרת עסקה כוללת בסך 100 מיליון ש"ח לאשראי צרכני ללקוחות 'בלנדר' • במסגרת ההסכם, תעמיד מנורה לרשות בלנדר קו אשראי לשם העמדת הלוואות צרכניות לציבור...

היכן כדאי להשקיע 50 אלף ש"ח בשנת 2019?

הצטברו לכם 50 אלף שקל בחשבון הבנק ואתם מתלבטים מה לעשות איתם • הריבית על הפיקדונות בבנקים נמוכה מאוד, דירה בישראל לא ניתן לקנות עם הון עצמי כזה, וכואב הלב להשאיר את הכסף בעובר...