Inner 620/130

ממשרד – למלון, צעד ראשון בדרך לפתרון

בעקבות אישור ההקלות במועצה הארצית לתכנון ובנייה בנייני משרדים רבים יוסבו למעונות סטודנטים ובתי מלון • האם זהו הצעד הראשון בדרך להוזלת יוקר המחיה? • ומה יהיה הצעד הבא? האם המשרדים יוסבו למגורים?

התקבלה הכרעה: תמ”א 38 תימשך עם מקצה שיפורים

יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, זאב ביילסקי, החליט אתמול כי תמ"א 38 תימשך למרות ההודעות על סיומה, ולמרות התנגדות מנהל התכנון ואיגוד המתכננים • יוקם צוות לשיפור התכנית