מכרזים || 2,500 יח”ד בסירקין – פ”ת, 324 בטבריה

רשות מקרקעי ישראל מפרסמת מכרז מקוון לבניית 2,499 יח"ד בבניה רוויה, מסחר ותעסוקה במחנה סירקין המתפנה בפתח תקוה | במקביל, לאחר ששווקו 888 יח"ד בשכונת המושבה בטבריה - הסמוכה מאוד לשכונות החרדיות החדשות בעיר...