Inner 620/130

בשורה לאברכים שמשכירים דירה: הבטחת ההכנסה לא תיפגע

אושר בוועדת הרווחה: ביטוח לאומי יתעלם מהכנסות משכר דירה שמקבל זכאי להבטחת הכנסה, גם אם לא התגורר בדירה בעבר. אברכי הכוללים שטענו כי מדובר בעוולה הדרושה תיקון, הביעו את הערכתם לח"כ אורי מקלב שהוביל...