Inner 620/130

הרשתות יידרשו לפרסם את מחירי הבשר במכסות

למרות התייקרות של עשרות אחוזים במחירי בשר הבקר בשוק הבינלאומי במהלך השנה האחרונה - ירידה של שקל במחיר הבשר המיובא במכסות פטורות ממכס ל-2022 | זהו בשר בקר טרי שמיועד לטחינה ומכרז משרד הכלכלה...

שמן זית מייבוא בשליש ממחירו הרגיל

ועדת המכסות במשרד הכלכלה פרסמה את הזוכות במכסות לייבוא שמן זית • טעמן ואושר עד הן שתי הזוכות היחידות במכסות לייבוא שמן זית במחירים נמוכים מאוד לצרכן • מסיבה לא ידועה ייבוא השמן המוזל...

החמאה תמשיך להימכר עד 3.80 ש"ח ל-100 גרם

משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם את חלוקת מכסות החמאה והבשר הנוספות בפטור ממכס • המטרה: הפחתת יוקר המחיה ומילוי המחסור בשוק המקומי • מכסת היבוא של בשר טרי לישראל ומכסת החמאה, מהווה את ההקצאה הגדולה...