Inner 620/130

2,534 זוכים בהגרלה הגדולה העשירית של מחיר למשתכן

בשעות הקרובות יושלם פרסום שמותיהם של 2,534 זוכים בהגרלה הגדולה העשירית של מחיר למשתכן • בהגרלה השתתפו 21,423 משקי בית, מתוכם 80% מסדרה ג' • מרבית הזוכים הם מסדרה ג' וקרוב למחציתם נחשבים בני...

קבינט הדיור: תכניות התחדשות עירונית ל-18,000 דירות

שבעה מתחמים בכמה ערים הוכרזו כמתחמי התחדשות עירונית ויקודמו במסלול מהיר למתחמים מועדפים • באין ממשלה - הוארכה כהונת מטה הדיור הלאומי עד חודש מרץ • גם בניית ממ"דים בצפון יזכו למסלול ירוק לתכנון...

תמ"א 38 תוארך לשלש שנים עד למציאת תכנית חלופית

תמ"א 38 תזכה להחייאה מלאכותית לשלוש שנים • שאשא ביטון: "אני מתכוונת להכריע על הארכה של התמ"א לשלוש שנים מהיום, שבמהלכן תאושר ותחוקק תוכנית חלופית שתיתן מענים להיבטים תכנוניים, להיבטים של תקינה ובעיקר לאפשרות...

התקבלה הכרעה: תמ"א 38 תימשך עם מקצה שיפורים

יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, זאב ביילסקי, החליט אתמול כי תמ"א 38 תימשך למרות ההודעות על סיומה, ולמרות התנגדות מנהל התכנון ואיגוד המתכננים • יוקם צוות לשיפור התכנית