Inner 620/130

החוק שיעשה סוף לשביתות יוכנס להסכמים הקואליציוניים?

האם ייכנס חוק הבוררות להסכמים הקואליציונים הנחתמים בימים אלו? • החוק, ישם קץ לשליטה המוחלטת של וועדי העובדים במשק • אם נתניהו יצליח, החוק שיגביל את כוחן של הקבוצות, יעמוד בבסיס ההסכמים הקואליציוניים ובהמשך...

“החזון שלי הוא שגברים ונשים חרדים יעבדו במשרות נחשקות”

שר הכלכלה אלי כהן מסכם קדנציה בראיון נטול כפפות ל'ביזנעסופ"ש' וחושף את תכניותיו לקדנציה הבאה • בעד לימודים אקדמיים בהפרדה, מצהיר שיהיה 'פרזנטור' של כל שחקן חדש בשוק, עונה לטענות "גניבת הקרדיטים" ולא שוכח...