Inner

האם תהיה 'כלל' חברת הביטוח הראשונה בשליטה סינית?

לפי דיווח ב'כלכליסט', חתמה אי.די.בי על מזכר הבנות למכירת השליטה בכלל לקבוצת משקיעים סינית. לא ברור האם תקבל הקבוצה את אישור המפקחת על הביטוח. אך דבר אחד ברור, אי.די.בי הייתה שמחה להשאיר את כלל...
Inner – Nadlan

מהבוקר: שביתה כללית של אלפי עובדי קבוצת 'כלל ביטוח'

עובדי החברה טוענים כי ההנהלה אינה מוכנה להתקדם במו"מ לחתימה על הסכם קיבוצי חדש בחברה. מהבוקר אין קבלת קהל ולא יינתן שירות למעסיקים וללקוחות. גם סוכני הביטוח לא יוכלו להפיק פוליסות של החברה